Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Antz - Muurahaizet

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1998Kesto: 80 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 1.77*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

A­me­ri­kois­sa kaik­ki tehdään ryppäissä tor­na­do-e­lo­ku­vis­ta las­ten­ta­ri­noi­hin.

Ame­ri­kois­sa kaik­ki tehdään ryppäissä tor­na­do-e­lo­ku­vis­ta las­ten­ta­ri­noi­hin. Ant­zia ver­ra­taan tie­tys­ti Pi­xa­rin Ötökän elämään. Antz on tai­teel­li­ses­ti vä­hemmän raf­fi­noi­tu, ai­kui­sem­pi ja ek­sis­ten­tia­lis­ti­sem­pi. On ma­kua­sia kum­mas­ta pitää enemmän.
Laa­du­kas ku­va. Va­lin­nai­se­na al­ku­peräisää­ni ja suo­men­kie­li­nen dub­baus. Lap­set pitävät jäl­kimmäi­sestä, mut­ta kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti tar­jo­ta myös edel­li­nen, sillä Woo­dy Al­len on pää­murk­ku Z:­na täynnä tar­vit­ta­vaa angs­tia. Mu­ka­na ään­te­levät myös Sly Stal­lo­ne, Chis­top­her Wal­ken ja Ge­ne Hack­man. Tässä ei kui­ten­kaan ole teks­ti­tystä suo­mek­si. Ekst­rois­sa oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­ta, do­ku­ment­ti, ani­moin­nin ja hah­mo­jen esit­te­lyä, trai­le­ri sekä 4 si­vun tri­via­vih­ko.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy