Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Tuhkasta noussut

Out of the Ashes 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
  EAN: 5709165163227

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hur­jin Show­ti­men tuot­ta­ma tv-e­lo­ku­va kos­kaan.

Hur­jin Show­ti­men tuot­ta­ma tv-e­lo­ku­va kos­kaan. Ch­ris­ti­ne Lah­ti on Au­switc­his­ta sel­vi­nyt juu­ta­lai­nen lääkä­ri, jon­ka täy­tyy so­dan jäl­keen Yh­dys­val­lois­sa ker­ra­ta ko­ke­miaan kau­hu­ja to­dis­taak­seen et­tei ole nat­si­sym­pa­ti­soi­ja.
Hio­tus­ti ja us­kot­ta­vas­ti to­teu­tet­tu elo­ku­va on tun­tei­kas­ta kat­sot­ta­vaa, eikä yhtä ai­kaa kylmäävää ja aja­tuk­sia herättävää ta­ri­naa ole tar­vin­nut ryh­tyä tur­haan al­le­vii­vaa­maan. Elo­ku­van taus­tal­la on toh­to­ri Gi­sel­la Per­lin omat ko­ke­muk­set, jois­ta hän kir­joit­ti vuon­na 1948 kir­jan "I Was a Doc­tor in Au­switch". Van­ki­lei­rillä yli 1000 si­kiön abor­tis­ta — ja myö­hem­min yli 3000 vau­van syn­ny­tyk­sestä — vas­tan­nut Perl te­ki kaik­ken­sa pitääk­seen kans­sa­si­sa­ren­sa hen­gissä sa­maan ai­kaan kun nat­si­puos­ka­ri Men­ge­le te­ki ras­kaa­na ole­vil­la nai­sil­la omia jul­mia ko­kei­taan.
Sc­hind­le­rin lis­taan ver­rat­tu­na tv-taus­ta on to­ki selvä, mut­ta ta­kau­mien miljöö on us­kot­ta­va ja ker­ron­nan ote vir­heetön. Elo­ku­va kä­sit­te­lee tah­dik­kaas­ti niin Men­ge­len ih­mis­ko­kei­ta kuin kuo­le­man­lei­rien ah­din­koa ja nos­taa Per­lin ja tämän lääkä­ri­kol­le­goi­den pon­nis­te­lut hy­vin näitä vas­ten. Ch­ris­ti­ne Lah­ti te­kee hyvän us­kot­ta­van suo­ri­tuk­sen pa­kon edessä vah­va­na lääkä­rinä, jon­ka teot tun­tu­vat jenk­ki­lau­ta­kunn­nan mie­lestä ar­ve­lut­ta­vil­ta, mut­ta joi­den tar­koi­tus­pe­riä on kui­ten­kaan vai­kea ky­see­na­lais­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

Komeasti lavastettu periodiuskottava kuva ylittää tv-tuotannoille yleensä varatun rajan, vaikka ei aivan Schindlerin lista olekaan. Elokuva voittikin Emmyn kuvauksestaan. 1:33-rajattu kuva on terävä, väritoistoltaan luonteva ja miellyttävän levollinen. Siisti, vähäeleinen ääniraita on tyypillisempää tv-sarjaa. Ekstraton. (IJ)
14/02/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy