Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Raakalaiset

Savages 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 141 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582924824

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Taylor Kitsch, Aaron Johnson ja Blake Lively muodostavat elokuvan yhteenliimautuneen ydinkolmikon
Taylor Kitsch, Aaron Johnson ja Blake Lively muodostavat elokuvan yhteenliimautuneen ydinkolmikon
John Travolta vetää hyvän roolin uskottavan arkisesti korruptoituneena huumepoliisina
John Travolta vetää hyvän roolin uskottavan arkisesti korruptoituneena huumepoliisina
Lähes Charles Bronsoniksi muuntautuva Benicio Del Toro on etenemishaluinen keskiportaan huumepomo.
Lähes Charles Bronsoniksi muuntautuva Benicio Del Toro on etenemishaluinen keskiportaan huumepomo.

Elokuva

Kou­kut­ta­va huu­mejännä­ri ka­li­for­nia­lai­sis­ta neo­hip­pi­vil­je­lijöistä, jot­ka jou­tu­vat re­vii­ri­so­taan mek­si­ko­lai­sen kar­tel­lin kans­sa.

Kou­kut­ta­va huu­mejännä­ri ka­li­for­nia­lai­sis­ta neo­hip­pi­vil­je­lijöistä, jot­ka jou­tu­vat re­vii­ri­so­taan mek­si­ko­lai­sen kar­tel­lin kans­sa. Ylio­pis­to­kou­lu­tet­tu bo­ta­nis­ti (b­rit­tiak­sent­tin­sa vir­heettömäs­ti peittävä Aa­ron John­son) ja Al Qai­dan jär­jestä­millä tas­te­lu­ken­tillä kou­lu­tet­tu sol­tu (Tay­lor Kitsch) ovat hyvä määrä­tie­toi­nen työ­pa­ri yk­si­tyi­sy­rittä­jinä, jois­ta ta­va­no­mai­set pös­syt­te­ly­seik­kai­lu­jen bes­tik­set ovat ilah­dut­ta­van kau­ka­na. Eivätkä vas­ta­puo­len ka­ve­rit­kaan jää jau­he­li­hak­si.
Ta­ri­na it­sessään on mauk­kaan tuo­re uu­del­leen­vi­ri­tys huu­me-e­lo­ku­vil­le tyy­pil­li­sestä re­vii­ri­so­das­ta, jo­hon on tässä saa­tu mu­kaan uut­ta asen­net­ta pait­si yk­si­tyi­sy­rit­te­lijäi­syy­den myös epä­ta­va­no­mais­ten hah­mo­jen ja ih­mis­suh­tei­den kaut­ta. En­nal­ta-ar­vat­ta­va pant­ti­van­kid­raa­ma vaih­taa on­nek­si pian yllättä­vil­le lin­joil­le, pai­koin jo ta­ri­nan us­kot­ta­vuut­ta uha­ten, mut­ta ote on tuo­re on vetävä.
Pääo­san Tay­lor Kitsch, Aa­ron John­son ja Bla­ke Li­ve­ly muo­dos­ta­vat yh­teen lii­mau­tu­neen ydin­kol­mi­kon, jo­ka saa vas­taan­sa John Tra­vol­tan kor­rup­toi­tu­neen huu­me­po­lii­sin, Be­ni­cio Del To­ron kun­nian­hi­moi­sen kes­ki­por­taan huu­me­po­mon ja kar­tel­lin mat­riark­ka Sal­ma Haye­kin. Mai­niot elävät hah­mot ja po­ke­ril­la ve­de­tyt kään­teet ovat tämän suo­la, vaik­ka ta­ri­na­kin on jo it­sessään hyvä. Vähän Traf­fi­ciä ja vähän Te­qui­la Sun­ri­sea tar­joi­le­va ral­li on lo­pul­ta pie­nistä us­kot­ta­vuus­lap­suk­sis­taan huo­li­mat­ta na­pak­ka ja ilah­dut­taan elävä jännä­ri.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva vaihtaa viiltävän yksityiskohtaisuuden fiilisteltyyn värikylläisyyteen ja korostettuun lämpöön, mutta miellyttävin tuloksin. Jälki on asiallisen erottelevaa ja moitteettoman vakaata. Hillityn realistinen, mutta tarpeen mukaan iskevä ääniraita täyttää realistisuuden vaatimukset. Suppeissa ekstroissa poistettuja kohtauksia (16 min.) ja tiedonjanoa kohtuullisesti ruokkiva viisiosainen dokumentti elokuvan taustoista (yht. 34 min.). (IJ)
13/04/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy