Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Klo 15:10 lähtö Yumaan

3:10 To Yuma 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS HD6.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 205702EAN: 6438044161465

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kes­ki-ikäi­nen elo­ku­va­ker­ho­kas­vat­ti ilos­tuu ai­na, kun ny­kypäivänä tehdään sääl­li­nen län­ne­ne­lo­ku­va.

Kes­ki-ikäi­nen elo­ku­va­ker­ho­kas­vat­ti ilos­tuu ai­na, kun ny­kypäivänä tehdään sääl­li­nen län­ne­ne­lo­ku­va. Te­hos­te­sir­kus­ten ja mu­siik­ki­vi­deo­leik­kaus­ten täyttämä tar­jon­ta kai­paa hil­li­tympää toi­min­taa, jo­ta tar­joaa pa­ra­dok­saa­li­ses­ti ai­ka­naan raa­dol­li­sim­mak­si vä­ki­val­ta­viih­teek­si lei­mat­tu ala­la­ji.
Näin suh­tau­dun Del­mer Da­ve­sin klas­si­kon (Ar­mo­ton ase, 1957) uu­teen ver­sioon. She­rif­fin si­sar­teos ku­va­si ai­koi­naan yh­teis­kun­taa, sen eriar­voi­suut­ta ja ka­pi­ta­lis­min ää­rias­tet­ta, ros­voi­lua, raa­ma­tul­li­seen ta­paan­sa. Vi­hol­lis­taan voi op­pia ar­vos­ta­maan, jos ei ra­kas­ta­maan. Uu­si ver­sio sisältää sa­mat tee­mat.
Uu­sin­ta on kui­ten­kin ai­na uu­sin­ta. On­nek­si pää­pa­ri Ch­ris­tian Ba­le/­Rus­sell Crowe on­nis­tuu vai­keas­sa roo­lis­saan, vaik­ka suo­ri­tus jää­kin la­ko­ni­sen sääs­te­liääs­ti esiin­ty­neen esi­ku­va­pa­rin­sa Van Hef­lin/G­lenn Ford al­le.
E­ni­ten kri­tiik­kiä on saa­nut osak­seen ad­re­na­lii­nia pur­sua­va lop­pu­koh­taus, jo­ka poik­keaa tyys­tin al­ku­peräi­sestä. It­se suh­tau­dun tähän elo­ku­van tee­man mu­kai­ses­ti ar­mol­li­ses­ti, sillä muu­ten­han elo­ku­va ete­ni­si täy­sin sa­mo­jen suun­ta­vii­vo­jen mu­kaan kuin al­ku­peräi­nen­kin. Fi­lo­so­fi­ses­ti­kin tämä puo­lus­taa paik­kaan­sa. Mo­der­ni rat­kai­su ker­too vä­ki­val­lan en­ti­sestään raa­dol­lis­tu­neen, mut­ta san­ka­ri­te­ko­ja­kin kai­vat­tai­siin.
His­to­ria an­taa hie­man tu­kea: ros­vo­joh­ta­jat jou­tui­vat ai­ka usein har­ven­ta­maan jouk­ko­jaan mah­dol­lis­ten ris­kien ta­kia. Kuin­ka mo­ni huip­pu­joh­ta­ja on jou­tu­nut an­ta­maan pot­kut hy­vil­le ystä­vil­leen? Se voi ol­la pa­rem­pi rat­kai­su, kun pan­na ko­ko­nai­nen teh­das nu­rin seu­raa­val­la kvar­taa­lil­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva piirtyy kauniisti ja tarkasti, huomattavasti tarkemmin kuin jo taidokas DVD SE-versio. Tämän huomaa kauttaaltaan, mutta erityisen huomionarvoisesti sinisistä taivaista, joissa ei ole enää laisinkaan kuvakohinaa. DVD:n ES-ääniraita loi tilaa hillitysti, dialogipainotteisuutta käytettiin suvannoissa taidokkaasti ja ennen kaikkea ammunta iski napakasti. Pakkaamaton BD lisää tähän ilmavuutta ja selkeyttä. Ekstroissa yhteensä 80 min. dokumentit ja seitsemän poistettua kohtausta (8 min.). Itse Elmore Leonard tekee harvinaisen viiden minuutin haastattelun, joka aukaisee mielenkiintoisella tavalla 1950-luvun viihdelukemistojen toimintaa. Pulp on tosin käännetty roskalehdeksi. Aikamoisia kultakimpaleita tästä roskakorista löytyi. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy