Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Happening

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 87 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 206916EAN: 6438044176452

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Sa­la­peräis­ten ta­pah­tu­mien eri­kois­mie­hen oh­jauk­set ovat pik­ku hil­jaa kes­kipäis­ty­neet, mut­ta The Hap­pe­ning kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti kat­soa ja vä­hiintään­kin tär­keän ai­heen­sa ta­kia.

Sa­la­peräis­ten ta­pah­tu­mien eri­kois­mie­hen oh­jauk­set ovat pik­ku hil­jaa kes­kipäis­ty­neet, mut­ta The Hap­pe­ning kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti kat­soa ja vä­hiintään­kin tär­keän ai­heen­sa ta­kia. Yh­dys­val­tain koil­li­so­siin is­kee tap­pa­va myrk­kyaal­to, jon­ka ai­heut­ta­jak­si sel­viää ih­mis­kun­nan ta­hol­ta uha­tuk­si tul­lut kas­vi­kun­ta.
Kas­vi­huo­neil­miö herättää ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta, jo­ten ka­tast­ro­fie­lo­ku­va so­pii hy­vin gen­reen. Oh­jaa­jan kun­niak­si on luet­ta­va se, että hän pys­tyy vält­te­lemään klis­heitä. Ker­ran­kin on niin, et­tei ih­mi­nen ole suo­ra­nai­nen uh­ka toi­sel­le, mut­ta lop­pu­tu­los hyytää sitä­kin enemmän. Graa­fis­ta ku­vas­toa nähdään ajoit­tain, mut­ta muu­ten tun­nel­ma on ai­ka fi­lo­so­fi­nen.
Hap­pe­ning kui­ten­kin etään­nyttää ih­mi­sen jon­kin­lai­sek­si si­vus­ta­kat­so­jak­si, vaik­ka kaik­ki ovat osal­li­sia hi­taas­sa maail­man­lo­pus­sa. Tämä vie par­haan terän dra­ma­tur­gial­ta. Lop­pu­rat­kai­su on sit­ten pe­rin kli­sei­nen, mikä edel­leen vie poh­jaa muu­ten tuo­reel­ta ot­teel­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa 35 min. dokumentit, neljä poistettua kohtausta (12 min.) ja kolme minuuttia hupiotoksia. (PS)
23/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy