Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Joe

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895391846

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Mis­sis­sip­piläi­sen Lar­ry Brow­nin ro­maa­niin pe­rus­tu­va Joe on pitkästä ai­kaa mie­len­kiin­toi­sim­pia yh­dys­val­ta­lai­sia elo­ku­via.

Mis­sis­sip­piläi­sen Lar­ry Brow­nin ro­maa­niin pe­rus­tu­va Joe on pitkästä ai­kaa mie­len­kiin­toi­sim­pia yh­dys­val­ta­lai­sia elo­ku­via. Uu­dem­mis­ta Sean Pen­nin ja van­hem­mis­ta John Cas­sa­ve­te­sin yh­teis­kun­taa syvä­luo­taa­vis­ta pro­jek­teis­ta on ai­kaa, eikä Wil­liam Faulk­ne­rin tai John Stein­bec­kin hen­ki ole elä­nyt Hol­lywoo­dis­sa vii­me ai­koi­na.
Joe Ran­som (Ni­co­las Ca­ge) on tek­sa­si­lai­nen metsäa­lan pie­ny­rittäjä, jo­ka te­kee työnsä hy­vin ja on pi­det­ty työn­te­kijöi­densä pa­ris­sa. Mus­taan työ­po­ruk­kaan pää­see mu­kaan val­koi­hoi­nen al­ko­ho­lis­tin poi­ka (lois­ta­va Tye She­ri­dan), jon­ka per­he­koh­ta­lo vie Joen koh­taa­maan vä­ki­val­tai­set tai­pu­muk­sen­sa.
E­lo­ku­va ku­vaa rea­lis­ti­ses­ti, lioit­te­le­mat­ta ja hys­syt­te­lemättä, mitä löy­tyy ame­rik­ka­lai­sen unel­man kas­vua­lus­toil­ta. Pui­den myr­kyttä­mi­nen ja uu­sien tai­mien is­tu­tus toi­mii me­ta­fo­ra­na.
Juop­po­hul­lun isän ter­ro­ri­soi­mas­ta per­heestä voi nous­ta ta­sa­pai­noi­sek­si kan­sa­lai­sek­si. Se vaa­tii pal­jon työtä ja tar­moa. Yh­den kun­nioi­tus­ta herättävän ai­kui­sen esi­merk­ki ja huo­mio mer­kit­see pal­jon.
Työ ja toi­meen­tu­lo on sen jäl­keen yk­silön, per­heen ja yh­teis­kun­nan en­sie­del­ly­tys. Kaik­kien si­vis­tys­val­tioi­den me­nes­tys on täl­le ra­ken­tu­nut. Sii­hen as­ti, kun­nes ne al­ka­vat rap­peu­tua ja ro­mah­ta­vat lo­pul­li­ses­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ääniraita ei tosin ole HD, vaan DD5.1. Se toimii hyvin. Ei ekstroja. (PS)
18/01/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy