Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Tulivuoren juurella

Under the Volcano 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1984Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 92082EAN: 6416548924816

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

“­Hel­vet­ti on luon­nol­li­nen olin­ti­la­ni”, sa­noo vi­ras­taan ir­ti­sa­nou­tu­nut brit­ti­dip­lo­maat­ti.

“­Hel­vet­ti on luon­nol­li­nen olin­ti­la­ni”, sa­noo vi­ras­taan ir­ti­sa­nou­tu­nut brit­ti­dip­lo­maat­ti (Al­bert Fin­ney). Mies ryyppää ai­vo­jaan pi­hal­le hi­ki­sessä mek­si­ko­lais­kylässä toi­sen maail­man­so­dan aat­to­na, kun vai­mo (Jac­que­li­ne Bis­set) on hak­sah­ta­nut yh­teen syrjä­hyp­pyyn nuo­ren ve­li­puo­len (Ant­ho­ny And­rews) kans­sa.
John Hus­ton ha­lu­si mui­den kol­le­goi­den­sa ta­voin vuo­si­kym­me­niä elo­ku­va­ta Mal­colm Low­ryn osak­si omaelämä­ker­ral­li­siin ko­ke­muk­siin pe­rus­tu­vaa ro­maa­nia. Sii­hen näh­den kuin­ka vai­kea­na on pi­det­ty ku­va­ta sitä, mitä mie­hen ai­vois­sa kuo­huu, Hus­ton on­nis­tui hie­nos­ti. Aiem­min­han hän te­ki ai­he­pii­rin toi­sen huip­pu­teok­sen Night of Igua­na.
Suu­rin kun­nia me­nee Al­bert Fin­neyl­le, jo­ka on brit­tiläi­sen tus­kai­sen näyt­te­lijä­kaar­tin (Lau­ren­ce Oli­vier, Ric­hard Bur­ton, Ant­ho­ny Hop­kins) tus­kai­sim­pia.
Mie­hen tien lisäk­si elo­ku­va si­vuaa mo­nia mie­len­kiin­toi­sia tee­mo­ja. Nat­sit, Es­pan­jan va­paus­tais­te­lu, so­ta­ko­ke­muk­set, im­po­tens­si, mus­ta­suk­kai­suus, käytös­ta­vat ja vaik­ka­pa la­ti­na­lai­sa­me­rik­ka­lais­ten em­paat­ti­suus rank­koi­ne kääntö­puo­li­neen ovat tär­keitä si­vu­juon­tei­ta siinä missä suu­rin tee­ma, ku­nin­gas al­ko­ho­li. Hus­to­nin näkö­kul­ma on pe­rin he­min­gwayläi­nen: mies kär­sii ja muut vi­ki­sevät kun­nes vä­ki­val­tai­nen kuo­le­ma rat­kai­see pe­lin. Oman­lais­taan ro­man­tiik­kaa tämä­kin.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason pehmeähkö kuva ja dialogiin keskittyvä ääniraita. Ekstroissa traileri, triviaruutuja, kuvagalleria ja biografiat. (PS)
31/05/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy