Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Fortitude: The Complete First Season

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 593 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895395578

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

A­jal­la, pai­kal­la ja elämän­ti­lan­teel­la on mer­ki­tystä sil­le, mitä te­le­vi­sio­sar­jaa vai­vau­tuu kat­so­maan.

A­jal­la, pai­kal­la ja elämän­ti­lan­teel­la on mer­ki­tystä sil­le, mitä te­le­vi­sio­sar­jaa vai­vau­tuu kat­so­maan. Is­lan­nis­sa ku­vat­tu For­ti­tu­de – iki­rou­dan ki­rous ei tähän pys­ty­nyt tv-kier­rok­sel­laan, mut­ta BD-le­vynä se me­ni pa­ris­sa kol­mes­sa ses­sios­sa. Lop­pu­tu­los ei kui­ten­kaan mak­sa­nut vai­vaa, sillä vii­mei­nen rat­kai­se­va jak­so on suo­ras­taan kam­mot­ta­va dra­ma­tur­gi­nen ma­ha­las­ku.
A­se­tel­ma on to­ki lu­paa­va. Ark­ti­nen, nor­ja­lai­nen pie­ni saa­ri­kau­pun­ki suun­nit­te­lee jää­ho­tel­lia, mut­ta sa­la­peräi­set kuo­le­man­ta­pauk­set ai­heut­ta­vat kau­pun­gin­joh­dol­le on­gel­mia. Pai­kal­le saa­puu lisäk­si et­sivä, jo­ka pen­koo aiem­paa brit­ti­mie­hen ka­toa­mis­ta.
Tun­tuu siltä, että Sky-yh­tiö ja sar­jan luo­ja Si­mon Do­nald ovat ha­lun­neet ympätä mu­kaan kaik­ki mah­dol­li­set la­ji­tyy­pit kerätäk­seen mah­dol­li­sim­man suu­ren koh­de­ryhmän. On sa­la­po­lii­si­ta­ri­naa, po­lii­si­tut­kin­taa, kau­hua, slas­he­ria, sek­siä, ih­mis­suh­ded­raa­maa, jää­kar­hu­do­ku­ment­tia, pa­leon­to­lo­giaa ja eko­ka­tast­ro­fia.
Oi­keas­taan tämä kan­taa sen minkä kan­taa koh­tuul­li­sen hy­villä näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­sil­la. Mu­kaan saa­tiin Mic­hael Gam­bon, Stan­ley Tuc­ci ja Ch­ris­top­her Ecc­les­ton, mut­ta par­haas­ta suo­ri­tuk­ses­ta vas­taa Ric­hard Dor­mer she­rif­finä. Vai vie­ko voi­ton Ca­na­da Goo­se, jon­ka tuo­te­si­joit­te­lu lie­nee EU-ennä­tys?

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita ylittävät draaman tietotaidollisesti. Ekstroissa 24 min. dokumentit. (PS)
16/08/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy