Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

(Stephen King’s) Doctor Sleep

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2019Kesto: 151/181 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
2160p 1.85*
Ääniraita: Dolby Atmos TrueHD
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112751531

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Doc­tor Sleep ku­vaa mut­kan kaut­ta ny­kypäivän Hol­lywoo­din di­lem­maa.

Doc­tor Sleep ku­vaa mut­kan kaut­ta ny­kypäivän Hol­lywoo­din di­lem­maa. Ko­koil­lan elo­ku­va ei enää vie ja vi­ki­se, vaan val­tik­ka on siir­ty­nyt te­le­vi­sion suo­ra­tois­to­sar­jo­jen te­kijöil­le. Jos­kus tun­tuu ja var­sin­kin nyt, et­teivät ny­kypäivän nuo­ret oh­jaa­jat enää edes hal­lit­se kak­si­tun­ti­sen ta­ri­noin­nin dy­na­miik­kaa.
S­tep­hen Kin­gin ro­maa­ni Hoh­to (1977, suo­mek­si 1985) sai vuo­sia myö­hem­min jat­ko-o­san Toh­to­ri Uni (2013, suo­mek­si 2014). Doc­tor Sleep on kui­ten­kin en­nen kaik­kea Stan­ley Kub­ric­kin Hoh­to-e­lo­ku­van jat­ko-o­sa. Se hyö­dyntää Kub­ric­kin vi­suaa­li­sia ele­ment­tejä ja an­taa asian­sa tun­te­val­le pie­niä vih­jeitä men­neestä.
Ta­ri­na ker­too, mil­lai­nen ai­kui­nen mies Dan­ny-po­jas­ta on kas­va­nut. Hän ta­paa mui­ta ”­hoh­ta­jia” ja en­nen pitkää ikiai­kai­sia olen­to­ja, jot­ka imevät hoh­toa maus­tee­naan ki­du­tus ja tus­ka.
Ko­vin in­nois­sa­ni en tästä elo­ku­vas­ta ol­lut. Se on ai­van liian pitkä ja kat­so­jan mie­len­kiin­toa ei oi­kein osa­ta herä­tellä. Se muis­tut­taa ai­van lii­kaa vaik­ka­pa vam­pyy­ri­saa­ga True Bloo­din tun­nel­maa. Kär­si­mystä voi myös pit­kittää, sillä kah­den le­vyn lai­tok­ses­sa on mu­ka­na on puo­li­sen tun­tia pi­dem­pi oh­jaa­jan ver­sio.
Oh­jaa­ja Mi­ke Fla­na­gan vas­taa myös kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta ja leik­kauk­ses­ta. Ai­na­kin jäl­kimmäi­nen oli­si kan­nat­ta­nut de­le­goi­da.
He­ti perään on an­net­ta­va päin­vas­tais­ta­kin pa­lau­tet­ta. Myön­teistä on ni­mittäin se, että int­ro ja kes­kei­nen tais­te­lu­koh­taus on teh­ty erittäin luo­vas­ti ja is­keväs­ti. On myös haus­ka pa­la­ta Out­look-ho­tel­lin tun­nel­miin. Nämä eivät kui­ten­kaan elo­ku­vaa pe­las­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea kuva näyttää sävyisältä, mutta vieläkin suuremman vaikutuksen tekee ääniraita. Se on tehty näkemyksellisesti ja elegantisti pienestä rapinasta jykevämpiin hetkiin. Ennen kaikkea se luo oikeanlaista tunnelmaa. Ekstroihin on tallennettu 31 min. dokumentit. (PS)
20/03/2020

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy