Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Suuri pamaus

La grande bouffe 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1973Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.67
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 81857 EAN: 6416548921013

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ku­li­naa­ri­set nau­tin­not luo­vat hyvän me­ta­fo­ran so­siaa­li­po­liit­ti­siin on­gel­miin.

Ku­li­naa­ri­set nau­tin­not luo­vat hyvän me­ta­fo­ran so­siaa­li­po­liit­ti­siin on­gel­miin. Jo­ku kuo­lee nälkään,. toi­nen kuo­lee lii­kaan ruo­kaan. 1970-lu­vun alus­sa sta­li­nis­min ja maois­min pyör­teissä teh­tiin luok­ka­tie­toi­sia ha­vain­to­ja, jois­ta rie­naa­vim­pia oli Suu­ri pa­maus.
Neljä ural­laan me­nes­ty­nyttä miestä sul­keu­tuu kar­ta­noon syömään it­seään kuo­liaak­si. Hie­nos­tu­nei­na herk­ku­sui­na he muut­ta­vat pik­ku hil­jaa käytöstään en­tistä ata­vis­ti­sem­paan suun­taan.
Ta­val­laan tämä on ke­peä­hen­ki­nen muun­nel­ma Pa­so­li­nin Salòs­ta, jos­sa ka­pi­ta­lis­mi ku­vat­tiin fa­sis­mi­na ja ulos­teen syö­mi­senä, ku­lut­ta­mi­sen ää­rimmäi­senä il­men­tymänä. Oh­jaa­ja Mar­co Fer­re­ri käyttää enemmän mus­taa huu­mo­ria. Mies­ten suo­let pauk­ku­vat, ja ha­joaa­pa ves­sanpönttö­kin.
Lo­pul­ta ky­sy­mys on län­si­mai­sen elämän­muo­don krii­sistä, ää­rimmäi­sestä tur­hau­tu­mi­ses­ta, jo­hon eivät tuo lää­kettä su­vun pe­rin­teet, me­nes­tys am­ma­tis­sa tai an­toi­sat ih­mis­suh­teet.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
04/03/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy