Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Neiti Aika

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2020Kesto: 58 minuuttia
Julkaisija: Elokuvapalvelu.fiKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 6420114022424

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Elokuvapalvelu.fi) ellei toisin mainita.

Elokuva

Me­di­toi­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va nai­ses­ta, jo­ka os­taa yk­sinäi­senä kuol­leen mum­me­lin asun­non kaik­ki­ne ir­tai­mis­toi­neen.

Me­di­toi­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va nai­ses­ta, jo­ka os­taa yk­sinäi­senä kuol­leen mum­me­lin asun­non kaik­ki­ne ir­tai­mis­toi­neen. Il­man jäl­keläi­siä maail­mas­ta ka­don­neen 93-vuo­tiaan Sirk­ka-Lii­sa Miet­ti­sen (o.s. Dy­berg) ta­ri­na hah­mot­tuu vä­hi­tel­len tämän esi­nei­den, kir­jei­den ja va­lo­ku­vien kaut­ta.
Tai­teel­li­sil­la am­bi­tioil­la la­dat­tu do­ku­ment­ti par­sii an­siok­kaas­ti yh­teen vih­jeitä koh­tees­taan, ja te­kee sen rak­kau­del­la. Ku­vi­tus ja ker­ron­ta on vir­keää ja sa­la­po­lii­si­työ on kiin­nos­ta­vaa, mut­ta oi­keu­tus sii­hen ryh­ty­mi­seen vai­vaa pii­nal­li­ses­ti alus­ta as­ti. Osa ai­neis­tos­ta on on­nek­si peräi­sin mu­seos­ta, min­ne ai­neis­to on ole­tet­ta­vas­ti pää­ty­nyt jo Sirk­ka-Lii­san eli­nai­ka­na vä­hintään­kin tämän hil­jai­sel­la hyväk­synnällä.
Tämä on kat­sot­ta­vis­sa kun­nia­no­soi­tuk­se­na ka­don­neel­le elämäl­le, mut­ta do­ku­men­tin kur­si­mat lin­jat ja vetämät joh­topäätök­set voi­vat ol­la oi­kein tai vää­rin, ja Sirk­ka-Lii­sa voi­si ol­la lop­pu­tu­lok­ses­ta mie­lissään tai har­mis­saan. Ih­me­tystä herättää myös se, että tämä do­ku­ment­ti teh­tiin il­man su­vun osal­lis­tu­mis­ta ku­ten ker­to­ja to­teaa. Koh­dun­pois­tos­ta ker­to­mi­nen särähtää vielä tässä­kin ko­koel­mas­sa kor­vaan me­nemällä ter­veys­tie­don puo­lel­le, vaik­ka tar­koi­tus on­kin ker­toa, että ko­via voi ko­kea ja sil­ti sel­vitä.
Mo­der­ni ar­keo­lo­gia ei ole eet­ti­ses­ti yk­sioi­koi­nen asia, eikä tämä työ va­kuu­ta, että kaik­ki asian kan­tit oli­si huo­mioi­tu mal­lik­kaas­ti te­ko­vai­hees­sa. Jos ja kun asiat ovat kun­nos­sa do­ku­ment­ti voi­si tämän ker­toa alus­saan ja to­de­ta millä oi­keu­tuk­sel­la ai­hee­seen tar­tu­taan. Nyt sen enempää al­ku- kuin lop­pu­teks­titkään eivät tee selväk­si millä lu­val­la tämän jo­ka­nai­sen elämään on tar­tut­tu.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva on vakaa, skarppi ja kunnianhimoinen. Virkeä ääniraita säestää tarinaansa vaihtelevin kertoja- ja ambienttiäänin. Kokonaisuus on elävä ja installaatiomainen.

Ekstrat

Ekstroissa dokumentin edellä teattereissakin nähty lyhytelokuva ”1.5 metriä tilaa” hamstraajan asunnon osittaisesta tyhjennyksestä ikkunaremonttia varten (16 min.). (IJ)
21/04/2021

Tekijät

Ohjaaja: Elina Talvensaari
Tarina: Elina Talvensaari
Kuvaus: Joonas Pulkkanen
Musiikki: Tommi Mäki

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy