Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Steve Jobs

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

App­len su­per­san­ka­rin, Ste­ve Job­sin, elämää on re­vit­ty au­ki do­ku­ment­tien, fik­tii­vis­ten elämä­ker­tae­lo­ku­vien ja kir­ja­muo­tois­ten jul­kai­sui­den avuin.

App­len su­per­san­ka­rin, Ste­ve Job­sin, elämää on re­vit­ty au­ki do­ku­ment­tien, fik­tii­vis­ten elämä­ker­tae­lo­ku­vien ja kir­ja­muo­tois­ten jul­kai­sui­den avuin. Le­gen­dak­si muun­tu­neen tie­to­tek­nii­kan po­pu­la­ri­soi­jan ris­ti­rii­tai­suuk­sien esit­te­le­mi­nen on jo po­liit­tis­ten joh­ta­jien ta­sol­la. Täh­ti­kaar­tin nä­ke­myk­sel­le oli tästä huo­li­mat­ta vielä ti­laa. Wal­ter Isaac­so­nin kir­jan ja Aa­ron Sor­ki­nin kä­si­kir­joi­tuk­sen poh­jal­ta ke­hi­tel­ty elo­ku­va ko­ros­taa puo­lia, jot­ka oli­vat jo tie­dos­sa. Dan­ny Boy­len oh­jauk­ses­sa, Mic­hael Fass­ben­de­rin vä­kevän ku­sipäi­sen per­for­mans­sin tu­ke­ma­na puo­let saa­tiin vih­doin esiin.
Job­sin ha­lu pitää kaik­kia yri­tyk­seen liit­ty­viä lan­ko­ja kä­sissään tehdään selväk­si. Me­dian kaut­ta tun­net­tu­jen lii­ke­ta­lou­del­lis­ten rat­kai­su­jen vas­ta­pai­nok­si elo­ku­va nos­taa pin­taan Job­sin kiin­teän suh­teen hen­kilö­koh­tai­seen avus­ta­jaan­sa Joan­na Hoff­ma­niin (Ka­te Wins­let). Vah­va­na si­vu­juon­tee­na, löy­semmän lan­gan päässä roik­ku­va Li­sa-tytär kas­vaa yri­tys­maail­man syrjässä, osin isän val­vo­van silmän ulot­tu­mat­to­mis­sa.
Mic­hael Fass­ben­der ty­kittää roo­lin­sa hur­jal­la in­ten­si­tee­tillä, löysää het­keä ei jää. Kyl­myys ja tun­teet­to­muus vä­lit­tyvät Fass­ben­de­rin työstä. (VA)
30/01/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy