Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Jack Irish – Part 1: Bad Debts

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2012Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
Anamorfinen 1.77*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194500411

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Sinänsä kaik­ki on kuin en­nen­kin niin mo­ni­nai­sis­sa elo­ku­vis­sa ja sar­jois­sa: kaa­voi­tus­ket­kui­lu­jen tuo­mat mil­joo­nat polt­te­le­vat Vic­to­rian osa­val­tion mi­nis­te­rei­den näp­pejä.

Sinänsä kaik­ki on kuin en­nen­kin niin mo­ni­nai­sis­sa elo­ku­vis­sa ja sar­jois­sa: kaa­voi­tus­ket­kui­lu­jen tuo­mat mil­joo­nat polt­te­le­vat Vic­to­rian osa­val­tion mi­nis­te­rei­den näp­pejä. Traa­gi­ses­ti vai­mon­sa me­nettä­nyt ex-la­ki­mies al­kaa tut­kia en­ti­sen asiak­kaan­sa koh­ta­loa. Apu­naan hä­nellä on rei­pas nais­toi­mit­ta­ja, ja pi­meitä ve­don­lyön­ti­bis­nek­siä hjär­jes­telvä kak­sik­ko.
Sil­ti tämä toi­mii. Syitä on ai­ka mion­ta. Aust­ra­lia on pir­teä miljöö ri­ko­sai­hei­sil­le tril­le­reil­le, jot­ka on tuo­tet­tu te­le­vi­sioon pa­rem­min kuin val­tao­sa toi­min­tae­lo­ku­vis­ta.
Guy Pear­ce on har­vi­nai­sen iso ja pys­tyvä ni­mi tv-tuo­tan­toon. Näinhän jos­kus ta­pah­tui 1970-lu­vul­la. Muut si­vuo­sat on mie­hi­tet­ty raik­kaas­ti. Kyllä näitä voi muu­ta­man kat­soa ai­van su­ju­vas­ti.
Au­tois­ta kiin­nos­tu­nei­ta eläh­dyttää myös aus­sien lieväs­ti omin­ta­kei­nen au­to­kan­ta. On täällä to­sin tut­tu­ja­kin, ku­ten Ja­guar X.350 ja kom­pak­ti 1959 Stu­de­ba­ker Hawk. Vii­ni­maas­sa kun ol­laan, hyvät vii­nit kuu­lu­vat ku­vioon. En­simmäi­sessä elo­ku­vas­sa nos­te­taan esiin to­sin tuon­ti­ta­va­raa Kru­gis­ta Dom Pé­rig­no­niin.
Sar­ja pe­rus­tuu Pe­ter Temp­len ro­maa­nei­hin. Kir­jai­li­ja syn­tyi Etelä-Af­ri­kas­sa, mut­ta loi uran Syd­neyssä ja Mel­bour­nes­sa. Irish-ro­maa­ne­ja on neljä, ja kaik­ki on elo­ku­vat­tu aust­ra­lia­lais-sak­sa­lai­si­na yh­teisp­ro­jek­tei­na. Nick Ca­vea­kin tai­de­taan kuul­la ai­na­kin tun­na­ris­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva. Ääni tulee vain stereona, mutta dialogi toistuu hyvin keskikanavasta. Ei ekstroja. (PS)
16/05/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy