Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Carrie - Special Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1976Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

S­tep­hen Kin­gin esi­kois­kir­ja oli vielä ka­poi­nen kool­taan, mut­ta pai­na­va asial­taan, mikä muut­tui nu­rin­nis­koin myö­hem­min.

Step­hen Kin­gin esi­kois­kir­ja oli vielä ka­poi­nen kool­taan, mut­ta pai­na­va asial­taan, mikä muut­tui nu­rin­nis­koin myö­hem­min. De Pal­man elo­ku­va­na tämä on kui­ten­kin tu­ke­vin­ta ko­ko oh­jaa­jan ural­la. Te­kijä­mie­het osaa­vat har­vi­nai­sel­la hie­no­va­rai­suu­del­la ku­va­ta pu­ber­teet­tiin siir­tyvän tytön ais­ti­muk­sia.
Car­rien vi­deo­ku­va ei ole kos­kaan ol­lut niitä tar­kim­pia. Ku­va­suh­de on sitä vas­toin juu­ri ku­ten pitää­kin. Uu­si SE-ver­sio on myös ra­kei­nen, mut­ta suu­ri edis­ty­sas­kel aiem­piin täys­ku­val­li­siin ver­sioi­hin ver­rat­tu­na. Uu­si ää­ni­rai­ta kuu­los­taa luon­nol­li­sel­ta. Ekst­rois­sa kak­si yli 40 mi­nuu­tin do­ku­ment­tia, ly­hyt kat­saus "Sin­ging Car­rie", ku­va­gal­le­ria ja trai­le­ri.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy