Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Disconnect

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5704028221960

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Huu­mo­ri on dik­taat­to­rien toi­sek­si suu­rin vi­hol­li­nen.

Huu­mo­ri on dik­taat­to­rien toi­sek­si suu­rin vi­hol­li­nen. Sen ohi on nous­sut mo­bii­li­tek­no­lo­gia, jo­ka so­siaa­li­sen me­dian kaut­ta le­vittää vies­tit hur­jal­la no­peu­del­la. Yhtä suu­ri vi­hol­li­nen so­me saat­taa ol­la myös ta­val­li­sil­le kan­sa­lai­sil­le.
In­ter­net ja mo­bii­li­tek­niik­ka ovat pal­jas­ta­neet ih­mis­ten mus­tan si­simmän tai on­nel­li­ses­sa ta­pauk­ses­sa vain ymmärtä­myk­sen puut­teen. Dis­con­nect ker­too juu­ri tästä. Mo­ni voi­si sen ot­taa ope­tus­fil­minä­kin. Tämän ta­kia suo­si­tus yli 16-vuo­tiail­le tun­tuu jär­jen­vas­tai­sel­ta. Jo ala-as­teikäi­sen kan­nat­tai­si tämä kat­soa, kun kan­sa­lais­tai­to ei enää kuu­lu tun­ti­ke­hyk­seen.
Mitä saat­taa tar­koit­taa, kun ver­tais­kes­kus­te­lus­sa va­hin­gos­sa avaa väärän tie­dos­ton? Mi­hin joh­taa te­key­ty­mi­nen tytök­si tai ar­ve­lut­ta­van ku­van le­vittä­mi­nen kou­lu­ka­ve­ris­ta? Mikä on pe­rin­tei­sen me­dian tai vi­ra­no­mais­ten roo­li?
Dis­con­nect vas­taa näi­hin ky­sy­myk­siin ja ker­too kli­seetöntä draa­maa. Ikävä kyllä jän­ni­te las­kee pa­hoin vä­lillä, mut­ta lop­pu­rat­kai­su on on­nek­si yh­dys­val­ta­lai­sen draa­man­kaa­ren vas­tai­nen.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
09/06/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy