Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Haudatkaa sydämeni Wounded Kneehen

Bury My Heart at Wounded Knee 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 1.76
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 208005 EAN: 5051895000625

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

H­BO-­te­le­vi­sio­ka­na­van suu­ru­rak­ka ku­va­ta Dee Brow­nin kuu­lui­saa ro­maa­nia kuu­luu län­nen­his­to­rian har­ras­ta­jan tar­peel­li­siin ta­va­roi­hin.

H­BO-te­le­vi­sio­ka­na­van suu­ru­rak­ka ku­va­ta Dee Brow­nin kuu­lui­saa ro­maa­nia kuu­luu län­nen­his­to­rian har­ras­ta­jan tar­peel­li­siin ta­va­roi­hin. Se al­kaa Cus­te­rin kuo­le­mas­ta ja päät­tyy Is­tu­van härän bru­taa­liin kuo­le­maan re­ser­vaa­tion in­tiaa­ni­po­lii­sien kä­sissä.
Do­ku­men­ti­no­mai­sen dra­ma­tur­gian pe­rus­ta­na on kol­mi­ta­hoi­nen tar­kas­te­lu­kul­ma. In­tiaa­nien so­peut­ta­mis­ta ku­va­taan län­si­mais­tu­neen in­tiaa­nilääkä­rin Char­les East­ma­nin (A­dam Beach), Is­tu­van Härän (Au­hust Sc­hel­len­berg) ja Was­hing­to­nin in­tiaa­ni­po­li­tiik­kaa ju­nai­le­van se­naat­to­ri Hen­ry Dawe­sin (Ai­dan Quinn) näkö­kul­mis­ta. Näin saa­daan ai­kaa­na oman­lai­sen­sa Ras­ho­mon, jol­la väl­tetään pelkät raa’at ta­pah­tu­mat tai po­li­tii­kan kie­mu­rat. Näkö­kul­ma tun­tuu ob­jek­tii­vi­sel­ta. Kun väl­tetään yli­lyön­nit, ymmär­retään ih­mi­sen ah­nei­ta, mut­ta ai­ka prag­maat­ti­sia lähtö­koh­tia.
In­tiaa­nien pa­rem­pi koh­te­lu ei luul­ta­vas­ti ylipäätään ol­lut mah­dol­li­nen ai­kan­sa po­liit­ti­ses­sa il­mas­tos­sa. Jos rau­ta­tie täy­tyi vetää län­si­ran­ni­kol­le, ja siir­to­lai­set le­vittää maa­han, siinä ei minkäännäköi­nen hu­ma­nis­mi oli­si pys­ty­nyt kamp­pai­le­maan rin­nal­la. Elo­ku­van­te­kijät luo­vat hie­no­va­rai­sia aja­tus­lin­jo­ja ny­kypäivän ter­ro­ris­min­vas­tai­seen so­taan. Rat­kai­su on pe­rus­tel­tu. Elo­ku­va kär­sii sit­ten vas­ta­pai­nok­si jon­ki­nas­tei­ses­ta hen­gettö­myy­destä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa kaksi kommenttiraitaa. (PS)
03/03/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy