Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Fast & Furious 6

Furious 6 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 130/131 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582937008

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Oh no. Venäläi­nen ase­rek­ka kaa­pa­taan Mos­ko­vas­sa ja en­simmäi­senä pai­kal­la luu­tua­mas­sa on The Roc­kin esittämä jenk­ki­kom­man­do.

Oh no. Venäläi­nen ase­rek­ka kaa­pa­taan Mos­ko­vas­sa ja en­simmäi­senä pai­kal­la luu­tua­mas­sa on The Roc­kin esittämä jenk­ki­kom­man­do. Van­ha jen­gi on jää­nyt viettämään le­veää elämää eläk­keel­le, mut­ta nyt kaik­kien mies­ten vai­mot kan­nus­ta­vat pe­ru­maan lu­pauk­set elämästä kai­dal­la tiellä, jo­ten uu­si seik­kai­lu odot­taa. Jos tämä kuu­los­taa us­kot­ta­van rou­heal­ta ja elämän­ma­kui­sel­ta ta­pah­tu­ma­vyyh­diltä — edes yk­si­so­lui­seen toi­min­tae­lo­ku­vaan — on im­pan­nut lii­kaa typ­piok­si­duu­lia.
Kuu­to­nen al­kaa nih­keäs­ti ai­vot­to­mal­la mätöllä, her­kut­te­lee al­ku­teks­tien ai­ka­na men­neillä urotöillä ja ryö­mii vä­hi­tel­len eteenpäin ge­nee­ri­sen toi­min­tae­lo­ku­van char­mil­la. Dia­lo­gi huk­kuu lat­teuk­sien ja mo­ni­kir­jai­mis­ten ly­hen­tei­den al­le ja yhtä­lail­la jän­ni­tys kuin draa­ma­kin tuu­per­tu­vat mer­ki­tyk­settö­mien tap­pe­lui­den pai­no­las­tin myötä. Oh­jaa­ja ker­too ha­lun­neen­sa alun­pe­rin tehdä pe­ter­jack­so­nit kah­den elo­ku­van muo­dos­sa, mut­ta pää­ty­neensä sit­ten ah­ta­maan kai­ken tähän yh­teen elo­ku­vaan. Ta­ri­naa riittää­kin vai­voin yh­dek­si elo­ku­vak­si, mut­ta toi­min­taa sen si­jaan ehkä neljään eri elo­ku­vaan.
Her­kul­li­sen vii­to­so­san jäl­keen tämä on mel­koi­nen pet­ty­mys, mut­ta ai­vot­to­ma­na toi­min­tapätkänä sil­ti pas­se­li viih­dy­ke. Tämä on isom­pi, tyh­jem­pi ja tur­hem­pi kuin yk­sikään edeltä­jistään — eikä nyt miljöönä toi­mi­vas­ta Eu­roo­pas­ta­kaan löy­detä mitään To­kion tai Rion ve­rois­ta hoh­toa. Har­mi.
Le­vyltä löy­tyy sekä al­ku­peräi­nen teat­te­ri­ver­sio, että aa­vis­tuk­sen pi­dem­pi uu­si ver­sio.

Kuva & ääni

Asiallinen kuva on kiitettävän hallittu ja miellyttävän erotteleva. Sen enempää vauhti kuin paikoin runsaiksi päästetyt varjot eivät puurouta jälkeä, mutta toisaalta päivänvalossakin anti jää ripauksen patinoiduksi ja sudituksi. Teknisesti tasokas äänitaita vaikenee harvemmin, mutta tunnelma jää tunkkaiseksi.

Ekstrat

Ekstroissa keskinkertainen ohjaajan kommenttiraita, popup-kommenttiraidalle tarkoitettuja klippejä (19 min.), poistettuja kohtauksia (2 min), moniosainen making of (yht. 27 min.) ja nippu koosteita taka-ajoista (yht. 24 min.), autoista (yht. 15 min.) ja tappeluista (10 min.). (IJ)
01/10/2013

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy