Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

1900

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1976Kesto: 303 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.82
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 84859EAN: 6438044060652

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Eep­pi­nen 1900 ker­too ka­ve­ruk­sis­ta, jot­ka tu­le­vat eri yh­teis­kun­ta­luo­kis­ta.

Eep­pi­nen 1900 ker­too ka­ve­ruk­sis­ta, jot­ka tu­le­vat eri yh­teis­kun­ta­luo­kis­ta. Mies­ten tiet ja va­lin­nat lii­tetään Ita­lian 1900-lu­vun en­simmäi­sen puo­lis­kon his­to­riaan. Maa-aa­te­li kerä­si voit­to­jaan mui­den kus­tan­nuk­sel­la, eikä maat­to­mal­la kan­sal­la ol­lut muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin ta­sa­pai­noil­la fa­sis­min ja kom­mu­nis­min vä­lillä. Ber­lus­co­nis­ta ei vielä tie­det­ty, mut­ta vi­han­ta al­koi nous­ta jo tähän ai­kaan.
Ber­lus­co­nin ja Mus­so­li­nin suu­rin ero on se, että jäl­kimmäi­nen sai sentään maan ta­lou­den ku­kois­ta­maan pa­rik­si vuo­si­kym­me­nek­si. Ge­rard Dé­par­dieu­ta on haus­ka kat­soa nuo­re­na (ja so­lak­ka­na) ka­pi­nal­li­se­na. Ro­bert de Ni­ro tun­tuu pad­ro­nek­si hie­man kan­keal­ta. Do­nald Sut­her­lan­din roo­li hul­lu­na fa­sis­ti­na nou­see Ho­mer Simp­son -roo­lin ta­sol­le.
Kai­kes­ta huo­li­mat­ta 1900 on hie­man yliar­vos­tet­tu elo­ku­va, jo­ka sil­ti ku­vaa luok­ka­tais­te­lua ai­ka us­kot­ta­vas­ti – to­sin 1970-lu­ku­lai­sen kom­mu­nis­min näkö­kul­mas­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on hyvin rakeinen ja kalvomainen. Musta ei näytä kovin mustalta. Hyvin valaistut kohtaukset tuntuvat paremmilta. Ääniraita on aika ponneton, eikä Ennio Morriconen musiikkikaan oikein pääse oikeuksiinsa. Ei ekstroja. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy