Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Halloween – Unrated Director’s Cut

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
Anamorfinen 2.39
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 205650EAN: 6420201179079

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk) ellei toisin mainita.

Elokuva

W­hi­te Zom­bie –yh­tyeen keu­la­hah­mo Rob Zom­bie on jo ko­ke­nut elo­ku­van te­kijä.

W­hi­te Zom­bie –yh­tyeen keu­la­hah­mo Rob Zom­bie on jo ko­ke­nut elo­ku­van te­kijä. Ai­ka su­ve­ree­nis­ti hän vie­kin uu­sin­ta­ver­sion­sa yli kaik­kien Hal­loween-jat­ko­jen ylä­puo­lel­le. Kouk­ku ir­toaa ren­nos­ti, kun oh­jaa­ja ku­vaa Mic­hael Myer­sin lap­suus­ko­ke­muk­sia, mut­ta sees­tyy pa­ko­sar­jo­jen ja ve­ri­syök­sy­jen purs­kah­duk­siin.
Zom­bie osaa kat­so­jan on­nek­si käyttää uu­sia ele­ment­tejä, mikä pi­ristää il­mai­sua. Täl­lai­sia ovat muun muas­sa tyhjä ui­ma-al­las ja hep­poi­nen vä­li­kat­to. Eh­dot­to­mas­ti kat­sot­ta­va elo­ku­va, ja kau­hun­har­ras­ta­jan tu­lee tämä­kin hank­kia, jos mui­ta sar­jan säi­ly­tettä­viä osia on on al­ku­peräi­nen sekä jatk-o­sa H20.
P­ro­fes­so­ri Loo­mi­sin roo­lin te­kee va­kuut­ta­vas­ti Mal­colm Mc­Dowell, eikä jää ko­vin pal­jon Dom­nald Plea­san­cen al­ku­peräi­sestä. Scout Tay­lor-Comp­to­nin Nan­cy St­ro­de kal­pe­nee to­ki Ja­mie Lee Cur­ti­sin rin­nal­la. Mut­ta it­se Myers (Ty­ler Ma­ne) on va­kuut­ta­va vuo­ren­peik­ko­mai­si­ne ha­bi­tuk­si­neen.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas audiovisuaalinen ilme. Visuaalisesti kekseliäitä ratkaisuja. Ääniraita luo hyvin tilaa.Ekstroissa kommenttiraita. (PS)
07/12/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy