Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Blood Father

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: Espoo Cine 2016 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Espoo Cine 2016) ellei toisin mainita.

Elokuva

Van­ki­las­ta va­pau­tu­nut John Link on eh­do­na­lais­seu­ran­nas­sa, ri­kol­li­su­ran pitäi­si py­syä ta­ka­na.

Van­ki­las­ta va­pau­tu­nut John Link (Mel Gib­son) on eh­do­na­lais­seu­ran­nas­sa, ri­kol­li­su­ran pitäi­si py­syä ta­ka­na. Kas­voil­le aha­voi­tu­neet piir­tymät ker­to­vat men­neistä, al­ko­ho­lin täyttä­mistä ajan­jak­sois­ta, sit­tem­min kork­ki on py­sy­nyt kiin­ni. Asun­to­vau­nu­kylä au­tio­maan kes­kellä ei tar­joa vi­rik­keitä, uu­det ystä­vyys­suh­teet avit­ta­vat ar­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa. Ta­tuoin­ti­bis­nes tuo tar­vit­ta­van elan­non, lä­hi­pii­rin asu­kit ovat lei­moil­le al­tis­ta sak­kia.
A­sun­to­vau­nun seinällä sekä mie­hen maa­la­tuis­sa kä­si­var­sis­sa esi­tetään vuo­sia sit­ten ka­don­neen tyttä­ren, Ly­dian (E­rin Mo­riar­ty) kas­vo­ku­via. Ly­dia to­sin ei ole ka­don­nut. On hä­nen vuo­ron­sa tou­hu­ta hämärä­hom­mis­sa.
Vä­ki­val­tai­sen ta­lon­val­tauk­sen päät­teek­si Ly­dia jou­tuu to­dis­ta­maan luo­tet­ta­vuu­ten­sa ope­raa­tion ryhmän­joh­ta­jal­le. Hom­ma ei me­ne ihan put­keen. Mim­min tie­dot ja teot oi­keut­tai­si­vat vä­littömään lik­vi­doin­tiin, perässä ra­vaa vaa­ral­li­nen kar­tel­li. Suu­rim­mas­sa hädässä soi­te­taan isil­le, kyllä isi osaa.
A­jo­jah­ti lä­hentää isä-tytär-suh­det­ta. Al­ko­ho­lin ja vä­ki­val­lan kier­re su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le on jo­pa tur­han näyttäväs­ti esillä. Gib­so­nin ja Mo­riar­tyn sy­ner­gia toi­mii moit­teit­ta. Mel Gib­son hal­lit­see kars­kin ka­ve­rin mu­ri­nan, toi­min­ta­san­ka­ri­na vauh­ti on juu­ri ikä­ryhmän us­kot­ta­vuu­den ra­jois­sa. Hen­kilö­koh­tai­set selk­kauk­set saat­ta­vat par­haim­mil­laan ajaa en­ti­sen kas­sa­mag­nee­tin mie­len­kiin­toi­sem­pien roo­lien pa­riin.
70-lu­ku­lai­sen b-eksp­loi­taa­tioe­lo­ku­van tun­nel­ma on vah­vas­ti läsnä, ei vä­hi­ten Mic­hael Park­sin, Ebayssä mi­li­ta­riakrääsää kaup­paa­van, epä­luot­ta­mus­ta herättävän nat­sie­van­ke­lis­tan joh­dos­ta. Wil­liam H. Ma­cyn rie­mu­kas näyttäy­ty­mi­nen pitää huu­mo­riar­voa yllä.
Es­poo Ci­ne esit­ti so­pi­vas­ti vä­ki­val­tai­sen elo­ku­van juh­lil­laan syk­syllä 2016. Teat­te­ri- tai DVD-jul­kai­sus­ta ei vielä ole var­muut­ta. (VA)
02/09/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy