Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
DVD

Papillon

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1973Kesto: 144 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Pa­koe­lo­ku­va vi­ri­tet­tynä ää­rim­mil­leen.

Pa­koe­lo­ku­va vi­ri­tet­tynä ää­rim­mil­leen. Tähän ver­ra­taan kaik­kia mui­ta. Elo­ku­va, jos­ta Rans­ka voi ol­la yl­peä…­Ko­ke­mus on jo se, että tämän voi kat­soa en­simmäistä ker­taa laa­ja­ku­va­na. Koo­dauk­ses­ta joh­tu­vaa vä­rinää. Ku­vas­sa on muu­ten­kin pal­jon vir­heitä, jot­ka ovat kui­ten­kin pie­niä. Ikää aja­tel­len hie­noa jäl­keä. Uu­si ää­ni­rai­ta on ru­tii­ni­no­mai­nen. Le­gen­daa­ri­nen ”tämä on kui­va lep­ra” -koh­taus on kään­net­ty huo­nom­min kuin aiem­mas­sa ver­sios­sa.Ekst­rois­sa pä­tevä do­ku­ment­ti. Hen­ri Char­riè­re, jon­ka omiin 14 vuo­den van­ki­ko­ke­muk­siin muu­ta­ma vuo­si en­nen fil­miä jul­kais­tu best­sel­ler pe­rus­tui, käys­ken­te­lee la­vas­teis­sa. Mies yrit­ti pa­koa kah­dek­san ker­taa, kun­nes on­nis­tui. Oh­jaa­ja ker­too vaa­ti­mat­to­mas­ti ole­van­sa pelkkä ta­ri­nan is­kijä. Mie­len­kiin­tois­ta oli­si ol­lut kuul­la va­sem­mis­to­lai­sen kä­si­kir­joit­ta­jan Dal­ton Trum­bon miet­teitä. Trai­le­ri, eril­li­nen mu­siik­ki­soundt­rack ja biog­ra­fiat.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy