Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Papillon

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1973Kesto: 144 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Egmont) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pa­koe­lo­ku­va vi­ri­tet­tynä ää­rim­mil­leen.

Pa­koe­lo­ku­va vi­ri­tet­tynä ää­rim­mil­leen. Tähän ver­ra­taan kaik­kia mui­ta. Elo­ku­va, jos­ta Rans­ka voi ol­la yl­peä…­Ko­ke­mus on jo se, että tämän voi kat­soa en­simmäistä ker­taa laa­ja­ku­va­na. Koo­dauk­ses­ta joh­tu­vaa vä­rinää. Ku­vas­sa on muu­ten­kin pal­jon vir­heitä, jot­ka ovat kui­ten­kin pie­niä. Ikää aja­tel­len hie­noa jäl­keä. Uu­si ää­ni­rai­ta on ru­tii­ni­no­mai­nen. Le­gen­daa­ri­nen ”tämä on kui­va lep­ra” -koh­taus on kään­net­ty huo­nom­min kuin aiem­mas­sa ver­sios­sa.Ekst­rois­sa pä­tevä do­ku­ment­ti. Hen­ri Char­riè­re, jon­ka omiin 14 vuo­den van­ki­ko­ke­muk­siin muu­ta­ma vuo­si en­nen fil­miä jul­kais­tu best­sel­ler pe­rus­tui, käys­ken­te­lee la­vas­teis­sa. Mies yrit­ti pa­koa kah­dek­san ker­taa, kun­nes on­nis­tui. Oh­jaa­ja ker­too vaa­ti­mat­to­mas­ti ole­van­sa pelkkä ta­ri­nan is­kijä. Mie­len­kiin­tois­ta oli­si ol­lut kuul­la va­sem­mis­to­lai­sen kä­si­kir­joit­ta­jan Dal­ton Trum­bon miet­teitä. Trai­le­ri, eril­li­nen mu­siik­ki­soundt­rack ja biog­ra­fiat.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy