Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Autopsy of Jane Doe

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 86 minuuttia
Julkaisija: Night Visions 2016 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

S­he­rif­fi Bur­ke toi­mit­taa nuo­ren nai­sen ruu­mis­huo­neel­le.

S­he­rif­fi Bur­ke toi­mit­taa nuo­ren nai­sen ruu­mis­huo­neel­le. Tun­nis­ta­ma­ton tyttö on kai­vet­tu esiin ta­lon pe­rus­tuk­sis­ta, ul­koi­sia syitä kuo­le­maan ei pal­jaal­ta var­ta­lol­ta ha­vait­se. Elan­nok­seen ruu­mii­ta avaa­vat ja polt­ta­vat To­ny ja Aus­tin Til­den, isä ja poi­ka, tart­tu­vat toi­meen. She­rif­fi on huo­lis­saan kylässä ta­pah­tu­neis­ta pe­rus­teet­to­mis­ta ve­ri­teois­ta, pel­ko oman työ­pai­kan puo­les­ta on ai­heel­li­nen, kii­re si­sus­ka­lu­jen tut­ki­mi­seen val­tai­sa. Hom­miin ryh­dytään yötä vas­ten.
Nei­to seläl­leen, veit­set leväl­leen. Tut­kin­ta voi al­kaa. Skal­pel­lin hei­lues­sa, pai­kal­lis­ra­dion uh­kaa­vas­sa rä­tinässä ope­roi­val­le kak­si­kol­le sel­ke­nee var­sin pi­kai­ses­ti, että tun­te­mat­to­maan ruu­mii­seen liit­tyy jo­tain lää­ke­tie­teel­le se­littämätöntä.
Kah­den lois­ta­van näyt­te­lijän elo­ku­va ko­hoaa par­haim­mil­laan per­he­suh­tei­ta pur­ka­vak­si isän ja po­jan (B­rian Cox ja Emi­le Hirsch) vä­li­sek­si ka­ma­rid­raa­mak­si. Äi­distä ja vai­mos­ta muis­tut­ta­va viat­to­mal­ta näyttävä nai­nen pa­laut­taa mie­het men­nee­seen. Ka­me­ra to­dis­taa lä­hietäi­syy­deltä in­ten­sii­vi­sen val­ko­kan­gas­työs­ken­te­lyn prii­maa.
Vah­vas­ti rea­lis­ti­sen draa­man, kos­ke­tel­ta­vis­sa ole­van jän­ni­tyk­sen ai­hios­ta start­taa­va The Au­top­sy of Ja­ne Doe on lo­pul­ta rou­hea tyy­li­la­ji­seik­kai­lu. Se pe­lot­te­lee au­kea­vil­la luu­kuil­la, uko­nil­mal­la, kuol­leil­la eläi­millä ja yllä­tys­vie­rail­la, mut­ta osaa häm­mentää oi­keal­la­kin kau­hal­la, ol­len mu­ka­vas­ti kah­leis­ta va­paa.
Nor­ja­lai­soh­jaa­ja And­re Öv­re­da­lin (T­roll­hun­ter) Ame­ri­kan-e­si­koi­nen le­viää kan­kaal­le Night Vi­sions Back to Ba­sics 3016 -fes­ti­vaa­leil­la mar­ras­kuus­sa 2016. (VA)
16/11/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy