Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Expendables 2 Back For War

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548567631

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ex­pen­dab­le­sin jat­ko-o­sa on hie­man mai­net­taan pa­rem­pi eikä oi­keas­taan edes ajan­huk­kaa, jos ha­luaa ot­taa tämän ke­peänä kun­nia­no­soi­tuk­se­na 1980-­lu­vun toi­min­ta­san­ka­reil­le.

Ex­pen­dab­le­sin jat­ko-o­sa on hie­man mai­net­taan pa­rem­pi eikä oi­keas­taan edes ajan­huk­kaa, jos ha­luaa ot­taa tämän ke­peänä kun­nia­no­soi­tuk­se­na 1980-lu­vun toi­min­ta­san­ka­reil­le.
E­lo­ku­va-a­lan Fre­de­rik, Syl­ves­ter Stal­lo­ne, on lo­pul­ta pe­rin vet­reässä kun­nos­sa, kun ver­taa ly­hyet koh­tauk­set alus­sa ja lo­pus­sa te­kevään Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ge­riin.
Am­mat­ti­tai­ton­sa säi­lyttä­nyt ryhmä läh­tee tällä ker­taa et­simään mit­ta­vaa plu­to­nium-kätköä Al­ba­nias­ta. Se ei lie­ne pääa­sia, vaan se, että kat­so­jat pääs­tetään höräh­te­lemään it­sensä ja uran­sa tie­dos­ta­vien kon­ka­rei­den to­kai­suil­le. Ai­ka haus­kaa on­kin vä­lillä. Vas­ta­pai­no­na vä­ki­val­ta on ai­ka­mois­ta. Ehkä niin on pa­rem­pi, että ve­ri lentää ai­don oloi­ses­ti.
Ko­vin usein tämä ei myöskään saa kie­li pos­kel­la tyy­lin hyväk­syvää kat­so­jaa puis­te­le­maan päätään. Ehkä ker­ran, kun ”­Bil­ly the Kid” pan­naan ete­nijäk­si. Tark­kuus­kivää­rin kans­sa?

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääniraita edustavat lajityypin keskitasoa. Ekstroissa 70 min. dokumentit, 5 min. poistettuja kohtauksia ja 5 min. hupiotoksia. (PS)
12/02/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy