Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

The Fugitive

Takaa-ajettu 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1993Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 1.85
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018028531

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Toi­min­nantäyt­tei­sen taus­tan omaa­va And­rew Da­vis pu­hal­taa uut­ta hen­keä 1960-­lu­vun kult­ti­te­le­vi­sio­sar­jaan ja on­nis­tuu tai­tei­le­maan ko­koon yh­den 1990-­lu­vun ko­meim­mis­ta ja ä­lykkäim­mistä tril­le­reistä.

Toi­min­nantäyt­tei­sen taus­tan omaa­va And­rew Da­vis (mm. Kaap­paus me­rellä) pu­hal­taa uut­ta hen­keä 1960-lu­vun kult­ti­te­le­vi­sio­sar­jaan ja on­nis­tuu tai­tei­le­maan ko­koon yh­den 1990-lu­vun ko­meim­mis­ta ja ä­lykkäim­mistä tril­le­reistä.
Ar­vos­tet­tu chi­ca­go­lai­nen ki­rur­gi (Har­ri­son Ford) löytää eräänä il­ta­na töistä ko­tiu­tues­saan vai­mon­sa kylmänä ve­ri­lam­mi­kos­ta ja jou­tuu kä­si­ry­syyn yhä ta­los­sa ole­van mur­ha­mie­hen kans­sa. Tun­keu­tu­ja pa­ke­nee pai­kal­ta jäl­kiä jättämättä ja ai­noak­si epäil­lyk­si jää avio­mies, jon­ka ta­ri­na yk­sikä­ti­sestä mur­ha­mie­hestä hais­kah­taa pa­has­ti kek­si­tyltä.
Ras­kaut­ta­vien to­dis­tei­den nous­tes­sa päivän­va­loon hei­lah­taa mie­hel­le häk­ki al­ta ai­kayk­sikön, vaik­ka le­ku­ri yhä van­noo­kin syyttö­myyttään. Vain pa­ha voi saa­da palk­kan­sa, jo­ten mat­kal­la van­ki­laan kul­je­tu­sau­to syök­syy tieltä ja mies saa vielä mah­dol­li­suu­den to­dis­taa syyttö­myy­tensä jäl­jittämällä hir­mu­työn to­del­li­nen te­kijä. Peräänsä kar­ku­lai­nen saa liit­to­val­tion po­lii­sin (roo­lis­taan Os­ca­ril­la pal­kit­tu Tom­my Lee Jo­nes), jo­ka toi­sin kuin pai­kal­li­set kol­le­gan­sa ei ole val­mis tuo­mit­se­maan miestä ai­van suo­ral­ta kä­deltä.
Vetävän yllä­tyk­sel­li­sen ta­ri­nan täy­dentää eri­no­mai­nen näyt­te­lijä­kaar­ti, jos­ta en­nen kaik­kea Ford ja Jo­nes osaa­vat pe­la­ta mai­nios­ti yh­teen. Ford sai­si sym­pa­tiat puo­lel­leen vaik­ka näyt­te­li­si Han­ni­bal Lec­te­rin kal­tais­ta sar­ja­mur­haa­jaa ja myös Tom­my Lee Jo­nes te­kee tässä upean verävän suo­ri­tuk­sen ajo­koi­ra­na, jon­ka tui­man kat­seen ta­ka­na ham­mas­rat­taat pyö­rivät jat­ku­vas­ti,

Kuva

Tehokas miljöövalinta, taidokas kuvaus ja James Newton Howardin komea musiikki luovat elokuvalle dynaamisen ilmeen, joka istuu täydellisesti sen dekkari-teemaan. Aiemmin toivattavaa jättänyt kuva on nyt puunattu upean läsnäolevaksi. Jälki on vakaat, erottelevaa ja filmimäisen ilmeiskästä. Välähdyksittäin väritoisto vaikuttaa hitusen lattealta, mutta kaikki tämä menee tarkoituksellisen kohmelon piikkiin. Väripaletti on lopulta asiallisen kylmä ja luonteva.

Ääni

Tilaan levittäytyvä ääniraita takoo hyvin tunnelmaa ajojahtiin, josta ei inhimilliseltä maistuvia superinhimillisiä stuntteja puutu. Tavarajuna puskee päälle, padon läpi työntyvä vesi ottaa tapahtumat kainaloonsa ja lopulta ympärillä pörräävä helikopterikin luotaa olohuoneen avaruutta. Kaikki tämä dialogia myöten toimii komeasti ja kiistattoman uskottavasti.

Ekstrat

Erinomaisissa ekstroissa ohjaajan ja Fordin lyhyt alustus elokuvalle (2 min.), ohjaaja ja Tommy Lee Jonesin kommenttiraita, kaksi making of -dokumenttia (yht. 51 min.) ja kooste junakohtauksen synnystä (9 min.). (IJ)
22/12/2023

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy