Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

eXistenZ

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1999Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Da­vid Cro­nen­ber­gin oh­jaa­ma toi­min­nal­li­nen tie­teist­ril­le­ri pe­lioh­jel­moi­jas­ta, jon­ka uu­sin luo­mus ky­ke­nee hämärtämään fik­tion ja to­del­li­suu­den ra­jaa Oli­ver Sto­nea­kin pe­lot­ta­vam­min.

Da­vid Cro­nen­ber­gin (mm. Vi­deod­ro­me, Crash) oh­jaa­ma toi­min­nal­li­nen tie­teist­ril­le­ri pe­lioh­jel­moi­jas­ta (Jen­ni­fer Ja­son Leigh), jon­ka uu­sin luo­mus ky­ke­nee hämärtämään fik­tion ja to­del­li­suu­den ra­jaa Oli­ver Sto­nea­kin pe­lot­ta­vam­min. Kult­ti­seu­raa­jis­ton ohel­la nei­ti on saa­nut myös muu­ta­man fa­naat­ti­sen vi­ha­mie­hen, joi­ta hän jou­tuu nyt pa­ke­ne­maan hen­kensä kau­pal­la.
E­lo­ku­van taus­tal­ta löy­tyy sa­mo­ja te­kijöitä kuin Ää­ri­ra­joil­la-sar­jas­sa (engl. Ou­ter Li­mits), jo­ten ei lie­ne lain­kaan yllättävää, että yhtäläi­syyk­siä näi­den kah­den vä­lillä riittää. Mo­lem­mat muun muas­sa sisältävät ta­san yh­den aja­tuk­sen, jo­ka on ve­ny­tet­ty ää­rim­mil­leen toi­voen sen riittävän sisällök­si. Päämääränä on val­mii­den vas­taus­ten tar­joa­mi­sen si­jaan saat­taa kat­so­ja it­se miet­timään ja jos­sit­te­le­maan, mitä ta­pah­tuu ja voi­si­ko niin to­del­la käydä. Exis­ten­Zin koh­dal­la on­gel­ma­na on kui­ten­kin se, et­tei se enää tar­joa mitään uut­ta. Ko­mea elo­ku­va kai­kes­ta huo­li­mat­ta, ja poik­keaa ai­na­kin Hol­lywoo­din mas­sa­tuo­tan­nos­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Teknisesti korkeatasoiselta levyltä löytyy lisukkeiksi traileri (4:3 / DD 2.0) ja faktaruutuja. Teatterikuvasuhde oli 1.85:1. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy