Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Standard Operating Procedure

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
Anamorfinen 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 207849EAN: 5051160243016

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

A­bu Gh­rai­bin van­ki­lan ta­pah­tu­mia ruo­ti­va do­ku­ment­ti va­lot­taa ta­pah­tu­mia pai­kal­la ol­lei­den so­ti­lai­den, van­ki­lan­joh­ta­jan ja ta­pauk­sen tut­ki­jan haas­tat­te­lu­jen kaut­ta.

A­bu Gh­rai­bin van­ki­lan ta­pah­tu­mia ruo­ti­va do­ku­ment­ti va­lot­taa ta­pah­tu­mia pai­kal­la ol­lei­den so­ti­lai­den, van­ki­lan­joh­ta­jan ja ta­pauk­sen tut­ki­jan haas­tat­te­lu­jen kaut­ta. Run­saas­ti au­tent­ti­sia va­lo­ku­via ja vi­deoi­ta hyö­dyntävä do­ku­ment­ti ker­too ih­mi­sar­voa alen­ta­vis­ta ri­tuaa­leis­ta häi­rit­sevän vä­littömäs­ti, mut­ta ei pää­se lo­pul­li­seen sel­vyy­ten nii­den taus­tois­ta.
Haas­ta­tel­tu­jen so­ti­lai­den sil­miin kat­soes­sa on vai­kea sa­noa mik­si ku­kin heistä alun­pe­rin ot­ti osaa toi­miin — oli­ko ta­ka­na ylempää tul­lut käs­ky vai kie­rou­tu­neen to­ve­rin mie­li­ha­lu­jen tyy­dyttä­mi­nen? To­dennäköistä lie­nee, että il­ma­pii­ri oli jos ei suo­ra­nai­ses­ti te­ko­ja kan­nus­ta­va, niin ai­na­kin vä­lin­pitämättömän otol­li­nen niil­le. On myös vai­kea vält­tyä häi­rit­sevältä tun­teel­ta, että osa so­ti­lais­ta naut­ti teois­taan, sen ver­ran hy­myssä suin ja peu­kut pys­tyssä he van­hoil­la vi­deoil­la esiin­tyvät, ja myös haas­tat­te­lus­sa kie­mur­te­le­vat. Sil­ti hur­jin to­tuus tai­taa ol­la, ku­ten yk­si haas­ta­tel­luis­ta asian esittää, et­tei it­se ki­du­tuk­sis­ta ole ku­via. Ku­vis­sa näy­tetään vain "­peh­mi­tystä", kun taas var­si­nai­nen ki­du­tus ta­pah­tui ku­vien ul­ko­puo­lel­la.
Do­ku­men­tin po­si­tii­vi­nen sa­no­ma on kui­ten­kin se, että te­kemällä teh­ty so­ta ter­ro­ris­mia vas­taan ei enää ole kaik­ki­voi­pa ja so­raää­net hil­jentävä mah­tiar­gu­ment­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Blu-Ray-versiota suppeammissa ekstroissa ohjaajan kommenttiraita ja poistettuja kohtauksia. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy