Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Murder on the Orient Express

Idän pikajunan arvoitus 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1080p 2.39*
Ääniraita: DTHSHDMA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112742966

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­nit tun­tu­vat mil­tei ai­na tar­peet­to­mil­ta, sillä tot­tu­muk­sen kaut­ta syn­ty­neitä odo­tuk­sia on vai­kea ylittää ja vielä vaa­ral­li­sem­pi rik­koa.

Uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­nit tun­tu­vat mil­tei ai­na tar­peet­to­mil­ta, sillä tot­tu­muk­sen kaut­ta syn­ty­neitä odo­tuk­sia on vai­kea ylittää ja vielä vaa­ral­li­sem­pi rik­koa. Tällä Ken­neth Bra­nag­hin ver­siol­la aiem­pia ve­rok­ke­ja on ai­na­kin kak­si: Al­bert Fin­neyn täh­dittämä Os­car-voit­ta­ja vuo­del­ta 1974 ja Da­vid Suc­he­tin TV-ver­sio vuo­del­ta 2010 — muu­ta­man unoh­det­ta­vam­man muun tul­kin­nan ohel­la. Jo­kai­sel­la kat­so­jal­la lie­nee oma suo­sik­kin­sa, ja jo­kais­ta suo­sik­kia on help­po pe­rus­tel­la eri lähtö­koh­dis­ta.
Rin­nak­kain ase­tet­tu­na nämä ta­ri­nan kol­me fil­ma­ti­soin­tia kaik­ki puol­ta­vat paik­kan­sa. Esi­koi­sen oi­keu­det kuu­le­vat vuo­den 1974 ver­siol­le, jo­ka on su­la­va ja il­ma­van elo­ku­va­mai­nen tul­kin­ta klas­si­ses­ta ta­ri­nas­ta. Al­bert Fin­neyn Poi­rot vaa­tii kui­ten­kin näin vuo­sien jäl­keen run­saas­ti to­tut­te­lua. Vuo­den 2010 ver­sio on puo­les­taan ai­noa, jo­ka is­tut­taa omal­la koh­dal­la­ni sen ai­noan oi­kean Poi­rot’n, Da­vid Suc­he­tin, mes­ta­riet­sivän roo­liin, mut­ta skaa­laa tuo­tan­toar­vot ver­rat­tain une­liaan tv-näy­telmän mit­taan. Bra­nag­hin tul­kin­ta on lo­pul­ta mo­der­nil­la mit­ta­puul­la se is­ke­vin ja puit­teel­taan va­kuut­ta­vin tul­kin­ta, jo­ka oli­si dy­na­miit­tia ta­ka­vuo­sien Da­vid Suc­he­tin pääo­sal­la ryy­di­tet­tynä. Myös me­ga­lo­maa­nis­ten viik­sien taak­se ver­hou­tu­nut Bran­nagh kai­paa Suc­he­tin vuo­si­kym­men­ten jäl­keen to­tut­te­lua pääo­sas­sa, mut­ta elo­ku­van puo­livä­lin tie­noil­le tul­taes­sa mies on ot­ta­nut roo­lin­sa yllättävän hy­vin.
Vuo­den 1974 elo­ku­vaan ver­rat­tu­na ta­pah­tu­mat käyn­nis­tyvät tässä te­hok­kaam­min suo­raan Is­tan­bu­lis­ta ja il­man lo­pun kouk­kua tar­peet­to­mas­ti pe­taa­vaa Armst­ron­gin ta­pauk­sen (lue: Lind­berg­hin kid­nap­pauk­sen) esit­te­lyä. Au­dio­vi­suaa­li­ses­ti elo­ku­va on upea ja ker­ron­nal­li­ses­ti na­pak­ka, jo­ten mikä­li et ole näh­nyt aiem­pia fil­ma­ti­soin­te­ja suo­sit­te­li­sin aloit­ta­maan tästä ver­sios­ta. It­se Agat­ha Ch­ris­tien ta­ri­na on upea.
Myös näyt­te­lijä­va­lin­nat ovat on­nis­tu­neet nap­piin: John­ny Depp on osu­van nil­ja­kas Ratc­hett, Da­me Ju­di Dench it­seoi­keu­tet­tu prin­ses­sa Dra­go­mi­roff, Wil­lem Da­foe pas­se­li Hard­man ja Josh Gad hyvä Mac­Queen. Kai­kis­ta fil­ma­ti­soin­neis­ta pa­la­set tun­tu­vat lo­pul­ta lok­sah­ta­van par­hai­ten paik­koil­leen Bran­nag­hil­la, vaik­ka Poi­riot'n pääo­sa­na si­ja on #2.
Lop­pu­koh­taus lu­paa jat­koa Nii­lin tun­nel­mis­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea kuva on dynaaminen, terävä ja värikylläinen vaikkei tässä kyse olekaan 4K HDR:stä. Iskevä ääniraita tarjoaa tenniksen muodon ottavan dialogin vetreästi ja strategisen toiminnan iskevästi. Ekstroisssa ohjaajan ja käsikirjoittajan kommenttiraita, poistettuja kohtauksia ja sarja koosteita. (IJ)
11/05/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy