Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Midwayn taistelu

Midway 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1976Kesto: 126 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 84927EAN: 6416548536217

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Eipä enää ke­nelläkään oli­si va­raa ra­ken­taa vaik­ka­pa Hel­sin­gin työväen­ta­loa.

Eipä enää ke­nelläkään oli­si va­raa ra­ken­taa vaik­ka­pa Hel­sin­gin työväen­ta­loa. Sa­ma kos­kee elo­ku­vaa. Voi vain ih­me­tellä, kuin­ka 1970-lu­vun Hol­lywoo­dis­sa saa­tiin ra­hoi­tet­tua kuu­si kiin­totäh­teä ja pie­nimmät tuik­ki­jat kau­pan pääl­le yh­teen pro­duk­tioon. Ny­kypäivänä ei edes ole vas­taa­via klas­si­sia su­pertäh­tiä siinä mie­lessä tu­ki­kaan kuin Hen­ry Fon­da ja jo­pa Charl­ton Hes­ton.
Mi­dwayn me­ri­tais­te­lu on yk­si maail­man­his­to­rian kään­ne­koh­tia ja suu­rin me­ri­tais­te­lu his­to­rias­sa. His­to­rial­li­ses­ti tark­ka kä­si­kir­joi­tus ja hie­not näyt­te­lijät eivät kui­ten­kaan pois­ta sitä ikävää to­sia­siaa, että draa­man pu­ris­tus jää ih­meen hen­nok­si. On vai­kea tehdä hyvää elo­ku­vaa Wa­ter­loos­ta, Sta­ling­ra­dis­ta tai Ber­lii­nin mie­hi­tyk­sestä. Ai­heen suu­ruus jyrää kai­ken al­leen.
Oh­jaa­ja pyr­ki saa­maan mu­kaan pie­nen ih­mi­sen ta­ri­nan, kun nuo­ri up­see­ri ra­kas­tuu ja­pa­ni­lais­taus­tai­seen ame­rik­ka­lais­tyttöön. Tar­koi­tus on hyvä, mut­ta rat­kai­su ei is­tu ko­ko­nai­suu­teen.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja selkeä ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
16/06/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy