Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

West Wing - 6. kausi

The West Wing 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2004-2005Kesto: 912 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 203800EAN: 7321944718411

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Sar­jan kuu­des kau­si aloit­taa Mar­tin Shee­nin pre­si­dent­ti­kau­sien lop­pu­las­ken­nan säntäil­len mo­neen eri osoit­tee­seen pois­tu­van pre­si­den­tin yrittäessä jättää merk­kinsä his­to­riaan.

Sar­jan kuu­des kau­si aloit­taa Mar­tin Shee­nin pre­si­dent­ti­kau­sien lop­pu­las­ken­nan säntäil­len mo­neen eri osoit­tee­seen pois­tu­van pre­si­den­tin yrittäessä jättää merk­kinsä his­to­riaan. Kau­si käyn­nis­tyy vaa­ti­mat­to­mas­ti Lä­hi-idän on­gel­mien rat­kai­suy­ri­tyk­sellä ja ete­nee Kii­nan ja Poh­jois-Ko­rean suh­tei­den kaut­ta perä­ti as­te­roi­diuh­kaan. Oi­keis­ta ai­heis­ta on syn­ty­nyt kan­taaot­ta­vaa draa­maa, jon­ka näppäräs­ti ko­reog­ra­fioi­dut ta­pah­tu­mat ja veit­sen­teräväs­ti kir­joi­tet­tu dia­lo­gi luo­vat suo­ras­taan ad­dik­toi­van ko­ko­nai­suu­den. Ai­hei­den kä­sit­te­ly tar­joaa mie­len­kiin­toi­sen mah­dol­li­suu­den pei­la­ta fik­tio­ta to­sielämän ame­rik­ka­lais­ten pre­si­dent­tien toi­miin, ri­vien vä­liin kir­joi­tet­tu­ja kom­men­taa­re­ja poh­tien.
To­del­li­sen uu­den ulot­tu­vuu­den sar­jaan tuo uu­sien pre­si­dent­tieh­dok­kai­den esit­te­ly ja tu­le­viin vaa­lei­hin val­mis­tu­mi­nen. Tämä po­liit­ti­sen käh­minnän ja ju­nai­lun mal­linäy­te nos­taa jo en­nestään eri­no­mai­sen sar­jan ylhäi­seen yk­sinäi­syy­teen tv:n draa­ma­sar­jo­jen jou­kos­sa. Kun­nioi­tet­ta­vaa on että sar­jan tyy­lil­le us­kol­li­ses­ti sekä de­mok­raat­ti- että re­pub­li­kaa­nieh­do­kas (Jim­my Smits ja Alan Al­da) piir­retään yhtäläi­sellä tark­kuu­del­la yk­si­puo­li­seen puo­lue­po­li­ti­koin­tiin sor­tu­mat­ta.

Kuva & ääni

West Wing on yksi niistä harvoista tv-sarjoista, jotka painivat audiovisuaalisen toteutuksensa saralla parhaimpien elokuvien tasolla. Tässä jokainen kuvakulma, kamera-ajo ja siirtymä on mietitty eikä musiikki junnaa yhtä teemaa. Tätä vastoin on ilahduttavaa, että myös levyjen tekninen toteutus vastaa tätä tasoa. Kuva on tarkka, hallitun levollinen ja väritoistoltaan tunnelmallinen. Kohina on tosin hetkittäin havaittavaa, mutta kyse ei ole vakavasta ongelmasta. Yhtälailla onnistunut ääniraita toistaa runsaan dialogin elävän välittömästi ja säestää tapahtumia sopivan dramaattisella musiikkiraidalla. Ekstraton.

Ekstrat

Ohjaajat: Alex Graves, Christopher Misiano, Julie Hébert , Laura Innes, Vincent Misiano, Lesli Linka Glatter, Andrew Bernstein, Richard Schiff (jakso 17), Jason Ensler, Rod Holcomb ja Nelson McCormick. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy