Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Jurassic Park

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1993Kesto: 127 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
4K HDR 1.85
Ääniraita: DTS:X Master Audio
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083148379

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Poi­ka­mai­sen in­ton­sa säi­lyttä­nyt mil­jardöö­ri kek­sii ta­van kloo­na­ta di­no­sau­ruk­sia ja ra­ken­taa näitä var­ten ko­ko­nai­sen hu­vi­puis­to­saa­ren.

Poi­ka­mai­sen in­ton­sa säi­lyttä­nyt mil­jardöö­ri kek­sii ta­van kloo­na­ta di­no­sau­ruk­sia ja ra­ken­taa näitä var­ten ko­ko­nai­sen hu­vi­puis­to­saa­ren. En­nen kaik­kien ai­ko­jen tu­ris­ti­mag­nee­tin avaa­mis­ta yleisöl­le pää­see ryhmä tie­de­mie­hiä ja kak­si las­ten­las­ta elämänsä kier­toa­je­lul­le.
Val­ta­van di­no­sau­rus­buu­min aloit­ta­nut Ju­ras­sic Park on mal­lie­si­merk­ki ajat­te­le­vas­ta efek­ti­sir­kuk­ses­ta — len­nok­kaas­ta silmä­kar­kis­ta, jo­ka hur­maa te­hos­teil­la, mut­ta lop­pu­jen lo­puk­si viih­dyttää hyvällä sa­dul­la. Kir­jai­li­ja Mic­hael Crich­ton kir­joit­ti ta­ri­nan alun­pe­rin sen lap­si­hah­mo­jen kaut­ta, ja vaik­ka hän sit­tem­min (on­nek­si) luo­pui tästä rat­kai­sus­ta, lei­maa tiet­ty viat­to­muus ja lap­se­no­mai­suus hyvällä ta­val­la ko­ko elo­ku­vaa. Fan­tas­ti­nen ta­ri­nan sie­men on saa­nut ympä­ril­leen hie­man Pe­ter Pan -tyy­li­siä tee­mo­ja lap­sia kam­mok­su­van tie­de­mie­hen (Sam Neill) ja tämän wen­dymäi­sen tyttöystävän (Lau­ra Dern) kaut­ta, eivätkä muut­kaan hah­mot il­ki­ku­ri­ses­ta pa­hik­ses­ta (Way­ne Knight) ai­na Ben­ja­min But­to­nin nuo­ruus­vuo­sia selväs­ti­kin elävään mil­jardöö­riin (Ric­hard At­ten­bo­rough) tun­nu ole­van hu­kas­sa hiek­ka­laa­ti­kon lei­keissä. Tämän let­kan oh­jaa­ja­na Ste­ven Spiel­berg on enemmän kuin mies oi­keas­sa pai­kas­sa.
Ju­ras­sic Park ei on­nek­si ole pelkkä te­hos­tei­den­sa sum­ma, mut­ta his­to­rian­kir­joi­hin elo­ku­va pää­see ni­men omaan te­hos­tei­den­sa joh­dos­ta. Elo­ku­vaa läh­det­tiin te­kemään pie­nois­mal­le­ja hyö­dyntävän stop mo­tion -a­ni­maa­tion ja suu­rem­pien me­kat­ro­nis­ten nuk­kien kaut­ta, mut­ta ku­vaus­ten ai­ka­na ILM:n tie­to­ko­ne­te­hos­teet nou­si­vat ohi ta­ka­va­sem­mal­ta. Lop­pu­tu­lok­se­na on että lä­hes kaik­ki otok­set, jois­sa näyt­te­lijät eivät ole lä­hi­kon­tak­tis­sa di­noi­hin on teh­ty tie­to­ko­neel­la.

Kuva

Kuva ei ole aivan niin terävä tai värikylläinen kuin 4K HDR:ltä odottaisi, mutta kyseessä on aito ja luonteva 4K. Jokunen otos jää puuteroiduksi, erityisesti öinen alkukohtaus raptorihäkillä, mutta valtaosin jälki on miellyttävän vakaata, väritoistoltaan uskottavan luontevaa ja myös erottelukyvyltään HD-tason yläpuolella. 35mm filmille alunperin kuvattu elokuva on tuskin koskaan näyttänyt paremmalta, vaikka aikoinaan elokuvateatterissa tämä oli perin päräyttävä kokemus. Elämyksestä on nytkin kyse. Kuva on myös kyllin tarkka, jotta dinojen ensinäkemisessä Sam Neillin housuissa näkyy heinää jo ennen kuin tämä istuu nurmikolle.

Ääni

Rouhea ääniraita on puhdas ja puhtaan pelottava. Musiikkiraita ja tehosteet tykittävät adrenaliinia suoneen jokaisen jännityksen paikan kohdalla niin, että takakanavissa rapisevat dinot on vaikea ohittaa. Dialogi soljuu kepeän luontevasti, musiikki legendaarista teemaa myöten pauhaa vaikuttavasti ja tehosteet ovat yhä kunniaksi elokuvalle.

Ekstrat

4k-levy on ekstraton. Boksin niin ikään sisältämällä HD-version levyllä tutut ekstrat. Tekstityksessä pistää nyt silmään, että leimakokoelma (”stamp set”) kääntyy postimerkkikokoelmaksi, vaikka tämän hyllystä bongatun tekstin kääntäminen on alun alkaenkin tarpeetonta. (IJ)
22/01/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy