Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Thief - suurkaupungin hait

Thief 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1981Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: MGMKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548559018

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (MGM) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mic­hael Mann tar­jo­si ko­koil­lan de­byy­tistään al­kaen tiuk­kaan pa­kat­tua tyy­lik­kyyttä.

Mic­hael Mann tar­jo­si ko­koil­lan de­byy­tistään al­kaen tiuk­kaan pa­kat­tua tyy­lik­kyyttä. Thief yh­dis­ti film noi­rin an­ka­ran pa­teet­ti­suu­den ai­kan­sa ku­vas­toon. Poik­keuk­sel­lis­ta oli 1980-lu­vun tait­teen tuo­tan­non rea­lis­ti­nen ote. Räjäy­tel­tiin oi­kei­ta au­to­ja, tu­hot­tiin oi­kea oma­ko­ti­ta­lo ja po­rat­tiin ai­toa me­tal­li­seinää oi­keil­la polt­to­lait­teil­la. Mu­ka­na on to­sielämän mur­to­var­kai­ta, jot­ka myös näyt­te­levät, eivätkä vain kon­sul­toi. Jo­pa kul­ta­kel­lot oli­vat oi­kei­ta!
Ja­mes Caan on ykkös­luo­kan va­ras, jo­ka yrittää elää nor­maa­lia per­he-elämää. Kli­sei­nen taus­ta ei hait­taa, kun to­teu­tus on koh­dal­laan. Caan yl­si par­haa­seen roo­liin­sa kaut­ta ai­ko­jen.
Tämän kat­soo ai­ka-a­join mie­lellään, sillä elo­ku­va tar­joaa hyvässä ja pa­has­sa 1980-lu­vun au­dio­vi­suaa­li­sen tii­vis­telmän. Jo­pa oh­jaa­ja kom­men­toi jäl­keenpäin Tan­ge­ri­ne Drea­min te­kemää mu­siik­ki suo­ra­nai­sek­si päänsär­ky­mu­siik­si. Van­ge­lis tai Di­re St­raits oli­si to­ki ehkä ol­lut vielä­kin rii­pivämpää.
Den­nis Fa­ri­na te­ki elo­ku­va­de­byyt­tinsä. Wil­lie Nel­son te­kee ko­mean si­vuo­san lu­si­va­na op­pi-isänä. Kan­nat­taa huo­ma­ta myös Man­nin va­kioai­he: kak­si miestä ran­nal­la fi­lo­so­foi­mas­sa.
Ta­ri­na pe­rus­tuu löyhäs­ti mur­to­va­ras­ve­te­raa­ni Frank Ho­hi­me­rin ro­maa­niin The Ho­me In­va­ders.

Kuva, ääni & ekstrat

Vanhaan ei-anamorfiseen, pehmeään ja reunoiltaan rajattuun kuvaan verrattuna saadaan selkeä parannus, mutta keskitasoon jäädään kuitenkin. MGM:n Special Director's Edition -jenkkiversiossa oli aikoinaan uusi miksaus, mutta takakaiuttimet ja LFE-kanava olivat vähällä käytöllä. Nyt kuultuun stereoraitaan ei eroa juurikaan ole. Sitävastoin Mannin ja Caanin hauskaa audioraitaa ei ole tallennettu saati traileria ja 8 sivun triviavihkoa. (PS)
30/08/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy