Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Riddick

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548580333

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ai­ka rientää no­peas­ti to­del­li­suu­des­sa saa­ti sit­ten sci­fi-e­lo­ku­vis­sa.

Ai­ka rientää no­peas­ti to­del­li­suu­des­sa saa­ti sit­ten sci­fi-e­lo­ku­vis­sa. Pi­meän uh­ka (Pitch Black) tun­tui ai­koi­naan pir­teältä lisältä la­ji­tyyp­piin, jon­ka ni­mi voi­si ol­la vaik­ka­pa “a­va­ruu­den hir­viöt hyökkäävät tu­le­vai­suu­den ih­mi­sen kimp­puun toi­ses­sa ga­lak­sis­sa”. Elo­ku­va il­mes­tyi li­ki15 vuot­ta sit­ten, ja har­mil­li­sel­la ta­val­la tyy­li­ta­jun­sa me­nettä­nyt jat­ko-o­sa­kin jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten.
Ai­ka on on­nek­si kyp­syttä­nyt oh­jaa­ja Da­vid Two­hya te­kemään tri­lo­giaan­sa kun­niak­kaan lo­pun. En­simmäi­sen osan vah­vuus oli luo­va pi­meän käyttö, eikä vä­ri­filt­te­rei­den käyttö ol­lut vielä ryöstäy­ty­nyt alal­la kä­sistä. Nyt hyö­dyn­netään var­sin­kin elo­ku­van yli puo­li­tun­ti­ses­sa al­kuo­sas­sa va­loa, kun Rid­dick jou­tuu au­tio­maao­lo­suh­tei­den or­jak­si. Tämä osio on elo­ku­vas­sa pa­ras­ta, sillä tun­nel­ma on mauk­kaas­ti ki­helmöivä kuin par­haim­mil­laan Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin kir­jas­sa Talt­tu­ma­ton Tar­zan ja ylipäätään sa­mai­sen ERB:n Mars-sar­jas­sa.
Lop­puo­sa me­nee ry­mis­tel­lessä Aliens ja Stars­hip Troo­pers –­tyy­liin, kun kak­si palk­kion­metsästäjä­ryhmää saa­puu pla­nee­tal­le keräämään tap­po­ra­ho­jaan. Tämä­kin vai­he, ja mikä tär­keintä, rat­kai­se­vat lop­pu­jy­tis­te­lyt su­ju­vat mel­koi­sen mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Combolevyllä BD erottuu selvästi edukseen DVD:n rinnalla. Ekstroissa 37 min. dokumentit. (PS)
24/03/2014

Tekijät

Ohjaaja: David Twohy
Pääosissa: Vin Diesel Jordi Mollà Matt Nable
Tarina: David Twohy
Kuvaus: David Eggby
Musiikki: Graeme Revell

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy