Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Bats - Lepakot

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1999Kesto: 87 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 2.30*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Köyhän mie­hen lin­nut.

Köyhän mie­hen lin­nut. Jät­tiläis­le­pa­kot muut­ta­vat ih­mi­siä gua­nok­si Gal­lu­pis­sa, Tek­sa­sis­sa. Elo­ku­va ei juu­ri­kaan pe­lo­ta, vaik­ka on nk. ai­kuis­ten ver­sio. Hen­kilö­hah­mot on muo­vail­tu pah­vi­laa­ti­kois­ta. To­sik­ko­mai­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa, ei jäl­keäkään esi­mer­kik­si Pi­rai­jan huu­mo­ris­ta. Elo­ku­van ni­mi on suo­men­net­tu vain al­ku­teks­tei­hin.
Vaik­ka Pa­na­vi­sion-koos­sa, saat­taa ol­la lieväs­ti ra­jat­tu. Al­ku­teks­teistä pyyh­kiy­tyy pie­ni osa ulos ruu­dus­ta, mikä saat­taa joh­tua myös tv:n overs­can­nis­ta. Hyvä le­vy muu­ten. Laa­du­kas, hy­vin pi­meissä koh­tauk­sis­sa ih­mis­ten kas­vo­ja tois­ta­va ku­va. Te­ho­kei­no­na ku­va­kul­mia le­pa­koi­den sil­min. CGI-te­hos­teet ovat pai­koin liian sel­viä, vä­lillä yl­letään kor­keaan ta­soon. Asiaan­kuu­lu­va ää­ni­rai­ta. Ekst­rois­sa "­Bats Abound" -do­ku­ment­ti, oh­jaa­jan ja pääo­san esittäjän Lou Dia­mond Phil­lip­sin kom­ment­ti­rai­ta, val­mis­ta jäl­keä ver­ra­taan sto­ry­boar­dei­hin, still-ku­via, fil­mog­ra­fiat, mu­siik­ki­koos­te ja trai­le­ri.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy