Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Cosmopolis

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2012Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706132374778

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Cos­mo­po­lis on herättä­nyt myön­teistä huo­mio­ta, mut­ta ai­na­kin mi­na jäin kak­si­ja­koi­seen tun­nel­maan.

Cos­mo­po­lis on herättä­nyt myön­teistä huo­mio­ta, mut­ta ai­na­kin mi­na jäin kak­si­ja­koi­seen tun­nel­maan. Tu­le­vai­suu­den dys­to­pia ker­too nuo­res­ta ra­ha­maail­man prins­sistä, jo­ka elää tietämättömänä ta­val­li­sen rah­vaan elämästä. Vie­raan­tu­mis­ke­hi­tys on joh­ta­nut jat­ku­viin mel­la­koi­hin ja mur­hay­ri­tyk­siin.
Yh­den päivän sur­kea kurs­si­ke­hi­tys vie kai­ken saa­vu­te­tun, ja mies al­kaa ek­sis­ten­tia­lis­ti­sen mat­kan.
Jo ni­meä myö­ten Fritz Lan­gin mykkäk­las­sik­ko Met­ro­po­lik­sen si­sar­teos luot­taa toi­sin kuin esi­ku­van­sa vaa­ti­mat­to­maan esil­le­pa­noon ja vilk­kaa­seen, ek­sent­ri­seen dia­lo­giin.
Jos Ro­bert Pat­tin­so­nin näyt­te­lijän­työn kl­sieet kestää, elo­ku­va rul­lan­nee pa­rem­min kat­so­jan ai­vo­poi­mui­hin. Kun seon­nut­ta työn­te­kijää esittävä Paul Gia­mat­ti ot­taa oh­jat lop­pu­puo­lel­la, tun­nel­ma tii­vis­tyy selväs­ti.
Lop­pu­tu­le­ma on kui­ten­kin se, et­tei Da­vid Cro­nen­berg pys­ty oi­keas­taan ker­to­maan mitään uut­ta. Jo Met­ro­po­lis kä­sit­te­li nämä tee­mat.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Muutama tökerö kuvavirhe. Ei ekstroja. (PS)
22/03/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy