Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Coupling - paritellen

Coupling 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2000-2004Kesto: 814 minuuttia
Julkaisija: Pan VisionKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 204637EAN: 7391970019721

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Pan Vision) ellei toisin mainita.

Elokuva

BBC:n upean teräväk­si ja ai­na yllättäväk­si kä­si­kir­joi­tet­tu sar­ja kuu­des­ta ka­ve­ruk­ses­ta, joi­den ju­tut kes­kit­tyvät yhtä pitkäl­ti sek­siin ja mui­hin suh­tei­siin kuin Sink­kuelämän Car­rien ko­lum­nit tai Fren­dien Joeyn ko­ko ole­mas­sao­lo.

BBC:n upean teräväk­si ja ai­na yllättäväk­si kä­si­kir­joi­tet­tu sar­ja kuu­des­ta ka­ve­ruk­ses­ta, joi­den ju­tut kes­kit­tyvät yhtä pitkäl­ti sek­siin ja mui­hin suh­tei­siin kuin Sink­kuelämän Car­rien ko­lum­nit tai Fren­dien Joeyn ko­ko ole­mas­sao­lo. Toi­sin kuin yleensä, tässä ei tyy­dytä nyp­pimään päivän­kak­ka­roi­ta vaih­tu­vin se­ka­pa­rein vaan vi­ri­tellään mo­nen­lai­sia her­vot­to­mia teo­rioi­ta ai­na ki­ka­tus­loo­pis­ta ja to­tuuskäär­meestä por­no­hyy­telöön ja il­ma­teit­se le­viä­viin ka­lo­rei­hin. Siinä si­vus­sa tu­lee lis­tat­tua myös 8000 il­mai­sua rin­noil­le. Näppärä sa­nai­lu ja kes­kimää­rin osu­vat pik­ki­tuh­mat huo­miot ovat­kin tämän sar­jan eh­do­ton vah­vuus.
Vii­den le­vyn bok­si sisältää kaik­ki vuo­sien 2000 ja 2004 vä­lillä ku­va­tun sar­jan 28 jak­soa. Sar­jan me­no py­syy var­sin vet­reänä ai­na vii­mei­sen kau­den al­kuun as­ti, jol­loin Jef­fin poisjään­ti sar­jas­ta muut­taa rat­kai­se­vas­ti ryhmän dy­na­miik­kaa ja kääntää ko­ko sar­jan koh­ti lop­pu­las­ken­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

Terävä televisiomainen kuva, joka on myös väritoistoltaan toimiva. Reunoissa esiintyy runsaasti sahalaidoittumista ja värinää, mutta jälki on silti kohtuullista. Ääniraita hoitaa tehtävänsä moitteitta. Yksi käännösvirhe on pakko mainita: fotonitorpeedo on juomutettu ei kylkiluihin suunnattu. Ekstroissa käsikirjoittaja Steven Moffatin ja pääosan Jack Davenportin haastattelut (21 min. ja 4 min.) sekä sekalaista materiaalia kuvauksista (4 min.). Ekstroja ei ole tekstitetty. (IJ)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy