Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Kolmas mies

The Third Man 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1949Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 30811EAN: 6416548906812

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ca­rol Reed on maail­man pa­ras oh­jaa­ja koh­tuut­to­mas­ti aliar­vos­tet­tu­jen te­kijä­mies­ten sar­jas­sa.

Ca­rol Reed on maail­man pa­ras oh­jaa­ja koh­tuut­to­mas­ti aliar­vos­tet­tu­jen te­kijä­mies­ten sar­jas­sa.
Näin Gra­ham Gree­nen kä­si­kir­joi­tuk­seen pe­rus­tu­van Kol­man­nen mie­hen Poh­jan­kar­ta­non työväe­no­pis­ton elo­ku­va­ker­hos­sa jos­kus 1970-lu­vun alus­sa. Kes­ki-ikäi­senä ais­tii pelkän mys­tee­rin si­jaan elo­ku­van unii­kin tun­nel­man, jo­ka ku­vaa Wie­niä, jaet­tua kau­pun­kia. Van­ha habs­bur­gi­lai­suus on men­nyttä. Krei­vit soit­ta­vat ra­vin­to­lois­sa viu­lua ja hie­not asun­not ovat vuok­ral­la. Liit­tou­tu­neet pe­laa­vat pe­liään.
Har­va tril­le­ri ku­va­si maail­man­so­tien po­liit­ti­sia vai­ku­tuk­sia nä­ke­myk­sel­li­sem­min. Suo­ma­lai­sil­la oli oma val­von­ta­ko­mis­sion­sa, mut­ta tai­sim­me sel­vitä reu­na-a­lueel­la ai­ka vähällä.
Or­son Wel­les väit­ti jäl­keenpäin, et­tei vai­kut­ta­nut oh­jaa­jan nä­ke­myk­siin mitään lu­kuun ot­ta­mat­ta kuu­lua kä­ki­kel­lo-ver­taus­ta. Jo­ka ta­pauk­ses­sa Wel­les oli jo aiem­min vai­kut­ta­nut pal­jon Ree­diin. Lo­pun la­by­rant­ti­koh­tauk­sen vai­no­har­hai­suus sym­bo­loi hy­vin so­danjäl­kei­siä tun­to­ja.

Kuva, ääni & ekstrat

Tarkka ja laadukas kuva. Jonkin verran printtivikoja. Selkeä monoraita. Hyvä teknisesti, vaikka ei aivan Criterionin version tasalla. Ekstroissa biografiat. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy