Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Paavi Johanna

Pope Joan 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2009Kesto: 135 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 228689EAN: 5706137493566

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kiis­tel­tyyn le­gen­daan poh­jau­tu­va draa­ma jos­kus en­simmäi­sen vuo­si­tu­han­nen lo­pul­la elä­neestä tytöstä, jo­ka te­key­tyi po­jak­si voi­dak­seen käydä luos­ta­ri­kou­lua ja löy­si lo­pul­ta tiensä jo­pa paa­vin is­tui­mel­le Roo­maan.

Kiis­tel­tyyn le­gen­daan poh­jau­tu­va draa­ma jos­kus en­simmäi­sen vuo­si­tu­han­nen lo­pul­la elä­neestä tytöstä, jo­ka te­key­tyi po­jak­si voi­dak­seen käydä luos­ta­ri­kou­lua ja löy­si lo­pul­ta tiensä jo­pa paa­vin is­tui­mel­le Roo­maan. Mat­kan var­rel­la luon­non­tie­teistä ja ylipäätänsä uu­den op­pi­mi­ses­ta in­nos­tu­nees­ta tytöstä tu­li tai­ta­va pa­ran­ta­ja ja on­gel­man­rat­kai­si­ja, jo­ka käyt­ti tai­to­jaan pyy­teettömäs­ti ih­mis­kun­nan hyväk­si.
Ta­ri­nan to­den­mu­kai­suu­des­ta ei luon­nol­li­ses­ti ole ta­kei­ta, mut­ta le­gen­dat 800 ja 1100 -lu­ku­jen vä­li­maas­tos­sa elä­neestä nais­puo­li­ses­ta paa­vis­ta ovat pitä­neet sit­keäs­ti pin­tan­sa vuo­si­sa­to­jen ku­lues­sa. Usei­den his­to­rian­kir­joit­ta­jien kä­sissä ta­ri­na on saa­nut mo­nen­lai­sia vai­hei­ta ja var­sin eri­lai­sia lop­pu­rat­kai­su­ja­kin ai­na ki­vi­tyk­sestä ja kuo­le­mas­ta syn­ny­tyk­sen yh­tey­dessä luon­nol­li­seen kuo­le­maan pitkä iän päät­teek­si. Ta­ri­noi­ta on kä­si­tel­lyt mm. Tie­de-leh­ti nu­me­ros­saan 4/2005.
O­li­pa ky­se sit­ten lo­pul­ta pro­tes­tant­tien her­jas­ta, ka­to­li­sen kir­kon kuop­paa­mas­ta epä­miel­lyttävästä to­tuu­des­ta tai puh­taas­ta se­pit­teestä ker­too tämä elo­ku­va myön­tei­sen ta­ri­nan sar­jas­ta jär­jen ja tie­don erä­voit­to­ja ah­das­kat­sei­suu­den ja kai­ken­lai­sen kep­lot­te­lun yli. Puh­taa­na draa­ma­na ky­seessä on kiin­nos­ta­van mo­ni­puo­li­nen ja su­la­va­liik­kei­nen ker­to­mus, jo­ta to­sin pai­naa tie­tyssä mää­rin myös hätäi­sen put­kinäköi­nen kä­sit­te­ly.

Kuva, ääni & ekstrat

Tasokas audiovisuaalinen toteutus niin sisällöllisesti kuin teknisestikin. Kuva on vivahteikas ja erotteleva, vaikka silloin tällöin lievää aliasoitumista esiintyykin. Hillitty ääniraita toimii moitteitta. Ekstroissa kaksi making of -dokumenttia (yht. 33 min.) , Wokalekin haastattelu (13 min.) ja koosteet puvustuksesta (7 min.), lavastuksesta (10 min.) ja taistelukohtauksen toteutuksesta (4 min.). (IJ)
30/08/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy