Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Taru sormusten herrasta - Sormuksen ritarit

Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2001Kesto: 178 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS ES 6.1 HD-MA
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 103438EAN: 6438044617061

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuo­si­kym­me­net mah­dot­to­ma­na pro­jek­ti­na pi­det­ty suur­työ on suo­ra­vii­vai­nen su­kel­lus myyt­ti­seen maail­maan.

Vuo­si­kym­me­net mah­dot­to­ma­na pro­jek­ti­na pi­det­ty suur­työ on suo­ra­vii­vai­nen su­kel­lus myyt­ti­seen maail­maan. Sil­ti mu­kaan on saa­tu te­kijäl­le omi­nai­nen kie­li­pe­rin­tei­den sekä myyt­tien ja ee­pos­ten hen­ki.
Pian kym­me­nen vuo­den ta­kai­seen elo­ku­vaan voi liittää sa­mat hen­not moit­teet kuin en­si-il­lan­kin jäl­keen: se oli­si voi­nut kestää puo­li tun­tia kauem­min, jot­ta jän­nittävä Hau­ta­ke­ro-seik­kai­lu ja Tom Bom­ba­di­lin kes­kei­nen hah­mo oli­si­vat mah­tu­neet mu­kaan.
BD-ver­sio on osa pitkää jat­ku­moa, jo­ka al­koi poh­jois­mai­sis­ta ja kelt­tiläi­sistä myy­teistä. Niistä, jois­ta J.R.R. Tol­kien am­men­si aluk­si lap­sien­sa ja myö­hem­min Ink­links-ryhmän ilok­si ta­ri­noi­taan. Ka­le­va­la, Ed­da-ru­not, Beowulf ja Art­hur-myy­tit muok­kau­tui­vat hur­jak­si ra­ken­nel­mak­si, jo­hon ei tun­nu kylläs­tyvän.
Po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin iki­liik­ku­ja tu­li suo­ma­lai­sil­le tu­tuk­si 1960-lu­vun lo­pul­la mieltä kii­hot­ta­vis­ta nuo­ri­so­kir­ja­main­nin­nois­ta, kun­nes 1972 saa­tiin tri­lo­gian en­simmäi­nen osa suo­mek­si ja Lo­hikäär­me­vuo­ri he­ti perään. Ralph Bash­kin flop­pia­ni­maa­tio kerä­si vä­keä muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min ja José Or­ti­zin sar­ja­ku­va­ve­rio­ta luet­tiin in­nok­kaas­ti ja sa­mal­la har­mi­tel­len, kun ta­ri­na jäi puo­leenvä­liinsä.
Pe­ter Jack­son toi lo­pul­ta ko­ko ta­ri­nan ku­vik­si. Jo DVD-ver­sio oli ai­kan­sa odo­te­tuin juil­kai­su, sa­moin hie­man myö­hem­min tul­lut Ex­ten­ded-ver­sio. Sa­maa voi sa­noa nyt BD-ver­sios­ta. Ja sa­mal­la in­no­kuu­del­la odo­te­taan tu­le­vaa BD-Ex­ten­ded -lai­tos­ta ja uut­ta Ho­bit­ti-e­lo­ku­vaa. Eiköhän Sil­ma­ril­lion­kin vielä hyö­dyn­netä Tú­ri­nin ta­ri­nas­ta al­kaen. Sik­si vetä­viä ja mie­li­ku­vi­tus­ta kii­hot­ta­via ai­kuis­ten ja las­ten sa­tu­ja nämä ovat.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan ja äänen tarkkuus eroaa yllättävän selvästi aiemmasta DVD-laitoksesta. Jopa tekstityksen selkeyteen kiinnittää huomiota. Kaikki yksityskohdat piirtyvät aiempaa tarkemmin. mutta levollisesti. Ääniraita soi lämmöllä, pontevasti ja puhtaasti. Kahdella levyllä. Ekstroissa on yli 2 tuntia seurattavaa ja anti noudattaa DVD-latiosta: 17 min. dokumentti kirjoista, 21 min. elokuvan teosta, 42 min. Scifi-Channellin ohjelmaa. 15-osainen minikooste, Enyan musiikkivideo, tietokonepelin teosta 3 min., vilkaisu Two Towerin maailmaan 11 min., kolme traileria ja viisi tv-mainosta sekä Aragorn's Quest Game -tietokonepelin traileri. (PS)
09/04/2010
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy