Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Bravo kaksi nolla

Bravo Two Zero 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1998Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: FInnkinoKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 4319EAN: 6415018613977

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

BBC:n tuot­ta­ma tv-e­lo­ku­va Per­sian­lah­den so­taan ko­men­net­tu­jen brit­tie­ri­kois­jouk­ko­jen epäon­ni­ses­ta tehtävästä vi­hol­li­sen lin­jo­jen ta­ka­na.

BBC:n tuot­ta­ma tv-e­lo­ku­va Per­sian­lah­den so­taan ko­men­net­tu­jen brit­tie­ri­kois­jouk­ko­jen epäon­ni­ses­ta tehtävästä vi­hol­li­sen lin­jo­jen ta­ka­na. To­den­tun­tui­nen ja laa­jal­ti rea­lis­ti­sek­si ke­hut­tu, mut­ta ker­ron­nal­taan ajoit­tain puu­dut­ta­va.
Peh­meä, ala­ti ko­hi­nai­nen ku­va, jos­sa hie­no­jen yk­si­tyis­koh­tien bon­gaa­mi­nen on har­vi­nais­ta herk­kua. Vä­ri­tois­toa­kaan ei voi ke­hua luon­nol­li­sek­si. Vaa­ti­ma­ton, ka­pea-a­lai­nen ää­ni­rai­ta ei yllä elo­ku­va­ta­sol­le, mut­ta on koh­ta­lai­nen tv-tuo­tan­tok­si. Lähtö­koh­tiin näh­den oli­si ol­lut lu­pa odot­taa on­gel­mat­to­mam­paa jul­kai­sua. Ekst­ra­ton. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy