Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Divide

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194051012

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

Yllä­ty­sa­po­ka­lyp­si rau­nioit­taa New Yor­kin ja pa­kot­taa ryhmän ker­ros­ta­lon asuk­kai­ta ha­ke­maan suo­jaa ta­lon­mie­hen pa­hanpäivän va­ral­le ra­ken­ta­mas­ta bunk­ke­ris­ta.

Yllä­ty­sa­po­ka­lyp­si rau­nioit­taa New Yor­kin ja pa­kot­taa ryhmän ker­ros­ta­lon asuk­kai­ta ha­ke­maan suo­jaa ta­lon­mie­hen (ta­ka­vuo­sien toi­min­tatäh­ti Mic­hael Biehn) pa­hanpäivän va­ral­le ra­ken­ta­mas­ta bunk­ke­ris­ta. Ker­ron­nan pää­pai­no on ul­koi­sen uhan si­jaan ryhmän sisäi­sissä jän­nit­teissä, jois­ta löy­tyy vä­hi­tel­len kyl­lik­si kim­mok­ket­ta kan­ni­ba­lis­miin ja kai­ken­lai­seen ka­ve­rei­den or­juut­ta­mi­seen. Tui­ki ta­val­li­sis­ta ih­mi­sistä muo­vau­tuu kai­ken rap­pion saat­te­le­ma­na vä­hi­tel­len zom­bie­mai­sia elämän­muo­to­ja, ai­van ku­ten maail­man­lo­pun kau­hu­ku­vis­sa on to­tut­tu nä­kemään.
E­lo­ku­van idea on hyvä, mut­ta ko­ko­nai­suus jää pe­rin nui­vak­si. Alun het­kel­li­nen hyvä mo­men­ti hu­ka­taan ja ko­ko hom­ma muut­tuu de­ge­ne­roi­tu­neek­si ör­vel­lyk­sek­si no­peam­min kuin sel­viy­tyjät eh­tivät tuh­la­ta tur­va­paik­kan­sa tar­joa­mat re­surs­sit. Gil­mo­re Girls -sar­jas­ta tut­tu Mi­lo Ven­ti­mig­lia saa­vut­taa uu­sia vas­ten­mie­li­syy­den mit­to­ja, mikä to­ki ker­too myös pä­tevästä näyt­te­lijä­työstä.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva ja ääni. Ekstraton. (IJ)
26/12/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy