Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Magic Mike XXL

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 115 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895391617

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Jär­kevät nei­to­kai­set nä­kivät Ma­gic Mi­ken ar­vio­pi­nos­sa ja mo­lem­mat muut­tui­vat het­kessä.

Jär­kevät nei­to­kai­set nä­kivät Ma­gic Mi­ken ar­vio­pi­nos­sa ja mo­lem­mat muut­tui­vat het­kessä. Hie­man omi­tui­sik­si sa­noi­sin.
Tämä oli kui­ten­kin hyvä pon­nin tu­tus­tua miesst­rip­pa­rien ih­meel­li­seen maail­maan. Jos nai­sia esi­neel­lis­tetään, niin sa­ma koh­te­lu vaan äi­jil­le­kin.
Kaik­ki ko­ti­kat­so­mos­sa is­tu­neet kui­ten­kin tyr­mis­tyivät, kuin­ka ala-ar­voi­nen elo­ku­va on. Jos tämän poh­jal­ta täy­tyy tehdä pi­ka-a­na­lyy­si alan toi­mi­jois­ta, niin he eivät suin­kaan aliar­vioi ihai­li­ja­kun­taan­sa. Ei, he hal­vek­si­vat.
Jos ha­luan ol­la ar­me­lias, niin sekä ra­ha, ai­ka että luo­va nä­ke­mys puut­tui­vat it­se her­rois­ta riip­pu­mat­to­mis­ta syistä. Kan­nat­taa myös ot­taa huo­mioon, että elo­ku­va on K12.
Jat­ko-o­sas­sa ei asian­tun­ti­joi­den mu­kaan ole Ste­ven So­der­berg­hin ryy­syistä rik­kauk­siin –­tee­maa hyö­dyntä­neen Ma­gic Mi­ke (2012) –e­lo­ku­van huu­mo­ris­ta jäl­keäkään. Myös Matt­hew Mc­Co­naug­heyn me­ne­tys MC-keu­la­ku­va­na la­tis­taa ko­ko­nai­suut­ta. So­der­bergh on kui­ten­kin hyö­ri­nyt ai­na­kin ni­mellään tuo­tan­to­tii­missä ja sa­la­ni­mellä kä­si­kir­joit­ta­ja­na sekä leik­kaa­ja­na.
E­lo­ku­vass­sa on ai­noas­taan yk­si to­del­li­suut­ta luo­taa­va koh­taus, kun jou­kon sym­paat­ti­sen yk­silö Tar­zan (Ke­vin Nash) myöntää loui­sia­na­lai­sil­le ko­ti­rou­vil­le (joh­to­hah­mo­naan An­die Mac­dowell), kuin­ka hän vaih­tai­si kier­to­lai­sen elämän he­ti mi­ten vai­moon ja lap­seen.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Ekstroihin on tallennettu 9 min. dokumentti ja 4 min. pidennetty tanssikohtaus. (PS)
23/11/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy