Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Salainen aarresaari

Treasure Island 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1950Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
  EAN: 8717418135249

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ei ai­ka men­nyt kos­kaan pa­laa.

Ei ai­ka men­nyt kos­kaan pa­laa. Se ai­ka oli en­nen te­le­vi­sio­ta saa­ti terävä­piir­toa, Xbo­xia tai iPo­de­ja. Sil­loin po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri kuu­lui yh­tei­seen län­si­mai­seen tie­toi­suu­teen. Ku­ten esi­mer­kik­si Aar­re­saa­ri, kaik­kien me­ri­ros­vo­seik­kai­lu­jen pe­rus­teos.
Kun Dis­ney te­ki aar­re­ta­ri­nas­ta suo­si­tun näy­telmäe­lo­ku­van­sa, suo­ma­lai­nen duu­na­ri-isä saat­toi päi­vi­tellä teat­te­rin hä­myssä, et­teivät pen­kit täyttä­neestä kat­raas­ta kaik­ki tu­le lu­ke­maan al­ku­peräistä Ro­bert Louis Ste­ven­so­nin ro­maa­nia. Mo­ni lu­ki, mut­ta useam­man sie­lun vei elävä ku­va, jon­ka voi­ma ei pii­le lu­ki­jan omas­sa mie­li­ku­vi­tuk­ses­sa ro­maa­nien ta­paan. Nyt voi­si ol­la iloi­nen, että ny­ky­pol­vi edes kat­soi­si tämän klas­sik­ko-DVD:n.
E­lo­ku­va ei juu­ri­kaan tun­nu van­hen­tu­neel­ta. Päin­vas­toin, voi vain ih­me­tellä, mik­sei ny­kyään si­kiä Jim Haw­kin­sin (pik­kui­nen Bob­by Dris­coll) tai puu­jal­kai­sen John Sil­ve­rin (Ro­bert New­ton) ta­pai­sia hah­mo­ja.
Ko­ko­ku­va näyttää laa­duk­kaal­ta ja mo­no­rai­ta sel­keältä. Le­vyl­le ei ole tal­len­net­tu ekst­ro­ja. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy