Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Argo – Extended Cut

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 130/120 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MAD5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895233085

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner ) ellei toisin mainita.

Elokuva

I­ra­nin shaa­hin ku­kis­ta­nut val­lan­ku­mous tii­vis­tyi yli vuo­den kestä­nee­seen pant­ti­van­ki­kiis­taan, kun Yh­dys­val­tain suurlä­he­tystön hen­kilö­kun­ta jou­tui ko­ke­maan dip­lo­maat­ti­sen kos­ke­mat­to­muu­den huo­nom­man lai­dan.

I­ra­nin shaa­hin ku­kis­ta­nut val­lan­ku­mous tii­vis­tyi yli vuo­den kestä­nee­seen pant­ti­van­ki­kiis­taan, kun Yh­dys­val­tain suurlä­he­tystön hen­kilö­kun­ta jou­tui ko­ke­maan dip­lo­maat­ti­sen kos­ke­mat­to­muu­den huo­nom­man lai­dan. Ko­ko epi­so­di jäi mo­nen mie­leen elämään St­ray Cat­sin ”S­torm the Em­bas­sy”-kan­na­not­toon, jo­ta Brian Set­zer ja kump­pa­nit saat­toi­vat suo­ra­su­kai­suu­ten­sa so­kai­se­mi­na ehkä ka­tua jäl­keenpäin.
Ih­me kyllä klas­sik­ko­bii­siä ei Ben Aff­lec­kin oh­jauk­ses­sa kuul­la, vaik­ka mo­nen­lais­ta mie­li- ja ajn­ku­vaa herä­tellään Di­re St­rait­sin ”­Sul­tans of Swin­gistä” Van Ha­len II:n sii­rap­pi­sim­piin sä­ve­liin. Muu­ten Aff­leck pyr­kii suo­ra­vii­vai­seen, psy­ko­lo­gi­ses­ti kestävään ja hy­vin jän­nittävään ta­ri­nan­ker­ron­taan. Ker­taa­kaan ei tun­nu siltä, että tämä ei ole tot­ta.
E­lo­ku­va ei it­se asias­sa ker­ro pant­ti­van­geis­ta, vaan sa­laa Ka­na­dan suurlä­het­tilään re­si­dens­siin paen­nees­ta kuu­si­kos­ta. Heidän kes­kinäistä draa­maan­sa ku­va­taan sa­mal­la in­ten­si­tee­tillä kuin jos­sain Wal­king Dead –­sar­ja­ku­vas­sa, Tu­len ja jään lau­lu –­ro­maa­neis­sa tai var­hai­sis­sa Step­hen Kin­gin kir­jois­sa.
Ma­kaa­be­ria sä­vyä ja ai­he­pii­rin laa­jen­nus­ta saa­daan CIA-a­gent­ti To­ny Men­de­zin (Aff­leck) hur­jas­ta ideas­ta luo­da ira­ni­lai­sil­le Hol­lywood-kon­ka­rien avul­la il­luu­sio Ar­go-tie­tei­se­lo­ku­vas­ta, jon­ka te­kijöik­si kuu­sik­ko roo­li­te­taan ja py­ritään viemään Swis­sai­rin ko­nee­seen. Avioe­ros­sa li­ki me­ne­te­tyn poi­kan­sa Star Wars –in­noi­tus joh­ti lo­pul­ta lop­pu­tu­lok­seen. Tämä on kai­ken hui­puk­si tot­ta.
P­re­si­dent­ti Car­te­rin haas­tat­te­lu lo­pet­taa tyy­likkääs­ti elo­ku­van. Tämä­kin luo uu­den ta­son, kos­ka de­mok­raat­ti­joh­toi­sen val­ta­ko­neis­ton avul­la ote­taan etäi­syyttä Bus­hien val­ta­kau­teen ja väl­tetään jo vuo­si­kym­me­niä ai­he­pii­rin elo­ku­via häi­rit­sevä puo­lin ja toi­sin pro­pa­gan­dis­ti­nen ote. Pie­nellä vä­ki­sellä te­kijät pys­tyvät myös ker­to­maan vas­ta­ha­koi­sil­le­kin pu­na­nis­koil­le, että USA niit­ti mitä kyl­vi. Kol­man­nes­sa maail­mas­sa ter­ro­ris­tin merk­kinä pi­detään ai­van eri näköi­siä vaa­te­par­sia kuin Ara­fat-hui­ve­ja.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääniraita pyrkivät tiettyyn pisteeseen saakka realistiseen dokumentaari-imagoon, joten audiovisuaalista briljeerausta ei kaivata. Kaikki toimii hyvin. Ekstroihin on tallennettu elokuvan pituinen kuva kuvassa –toiminto, kommenttiraita, 17 min. Jimmy Carterin ja todellisten sankarien seurassa ja peräti 64 minuutin dokumentit. (PS)
06/04/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy