Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Avengers 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 143 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418327385

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Kuvat

Käymme yhdessä ain: Thor ja Captain America
Käymme yhdessä ain: Thor ja Captain America
Onko se lintu vai lentokone? Ei, se on Iron Man!
Onko se lintu vai lentokone? Ei, se on Iron Man!
Samuel L. Jackson esittää Nick Furyä vimmaisesti
Samuel L. Jackson esittää Nick Furyä vimmaisesti
Scarlett Johansson vaihteeksi toimintasankarittarena
Scarlett Johansson vaihteeksi toimintasankarittarena

Elokuva

Joss Whe­don kir­joit­ti Drew God­dar­din kans­sa jäl­kimmäi­sen oh­jaa­man nuo­ri­so­kau­hu­fil­min The Ca­bin in the Woods.

Joss Whe­don kir­joit­ti Drew God­dar­din kans­sa jäl­kimmäi­sen oh­jaa­man nuo­ri­so­kau­hu­fil­min The Ca­bin in the Woods. Whe­don osoit­tau­tuu God­dar­dia pa­rem­mak­si oh­jaa­jak­si The Aven­ger­sis­sa, jon­ka kä­si­kir­joi­tus­kin on vah­vem­pi.
Ca­bin in The Woods uu­dis­taa puo­lel­la sydä­mellä tei­ni­kau­hu­pe­rin­nettä ja maail­man­lop­pu­dys­to­piaa yh­distämällä ne di­gi­tek­no­lo­gi­sek­si sci­fipäi­vi­tyk­sek­si. Su­per­san­ka­ri­fil­mit ja kau­hu ovat su­ku­lai­sia. Mo­lem­mil­le kek­se­liään vi­suaa­li­nen toi­min­nal­li­suus näyttäi­si ole­van kaik­ki kai­kes­sa. Par­haim­mil­laan kum­pi­kin la­ji­tyyp­pi kui­ten­kin on hah­mo­ve­toi­se­na. Siis kun ne tei­nit eivät ole vain tyhmää hir­viömäs­syä, joi­den koh­ta­los­ta ei sen suu­rem­min vä­litä. Tai kun su­per­hen­kilöi­den si­vu­per­soo­nis­sa kiin­nos­taa muu­kin kuin tu­ho­voi­ma.
Kol­miu­lot­tei­suus toi­mii su­per­san­ka­rie­lo­ku­vis­sa. The Aven­gers nou­see sar­ja­ku­va­tul­kin­to­jen eliit­tiin X-Me­nien, Spi­der-Ma­nien, Bat­ma­nien, Iron Ma­nin ja Watch­me­nin rin­nal­le. Whe­don oh­jaa ry­minä­koh­tauk­set kuin Mic­hael Bay par­haim­mil­laan, mut­ta ei jää jun­naa­maan pai­koil­leen. An­sioi­tu­nee­na tv-kir­joit­ta­ja­na Whe­don ymmärtää kään­tei­den ja hah­mo­jen no­pean tyy­pit­te­lyn ar­von.
W­he­don on tar­kas­ti ana­ly­soi­nut ke­hit­te­lyn, sy­ventä­mi­sen ja toi­min­nan suh­teet kak­si ja puo­li­tun­ti­ses­sa fil­missään. Al­ku­jak­sos­sa Kos­ta­jien te­ho­tii­miin kerätään vas­ten­tah­toi­sia su­perjä­se­niä, ku­ten niin mo­nes­sa seik­kai­lue­lo­ku­vas­sa Ro­bin Hoo­din seik­kai­luis­ta Seit­semään sa­mu­rai­hin. Ta­ri­nan kes­kiössä juo­nen vi­pu­var­te­na toi­mii eri­pa­ri­sen ja eri­pu­rai­sen ryhmän kiis­te­ly toi­min­ta­ta­vois­ta. Ai­hee­na­han on maail­man pe­las­ta­mi­nen il­keä­mie­lis­ten puo­li­ju­ma­lien täys­tu­hol­ta! Rat­kai­su­na on tie­ten­kin maal­lis­ten hyväläis­ten ryhmään­ty­mi­nen tai­vaa­ny­li­siä vas­taan. To­ki jou­si­pys­syä ja ydinkär­keä­kin tar­vi­taan.
W­he­don osoit­taa kä­si­kir­joit­ta­ja­ko­ke­muk­sen­sa eri­to­ten ke­hit­te­ly­vai­heis­sa. Eril­li­sissä sar­ja­ku­vis­sa ja elo­ku­vis­sa soo­loil­leet su­pe­rit on­nis­tu­taan tii­miyttämään yh­tenäi­seen seik­kai­luun. Hah­mo­jen luon­teet ja voi­mat saa­vat ki­pinää toi­sis­taan, kun Tho­rin va­sa­ra is­key­tyy Cap­tain Ame­ri­can kil­peen ja Hul­kin vetäy­tyvä si­vii­li­minä koh­taa Iron Ma­nin iro­nian. Sar­ja­ku­va­san­ka­reis­ta tähän saak­ka elo­ku­vis­sa epäon­ni­sin Hulk on­nis­tuu vii­mein pe­rus­te­le­maan it­sensä.
Mas­sas­ta The Aven­gers erot­tuu sillä­kin, että vuo­ro­pu­he­luun on kiin­ni­tet­ty eri­tyistä huo­mio­ta. Su­pe­rei­den kes­kinäi­set, enemmän tai vä­hemmän to­ve­ril­li­set kuit­tai­lut ovat haus­kaa seu­rat­ta­vaa, eikä pu­he suin­kaan sei­sau­ta toi­min­taa, vaan sysää sen liik­kee­seen.
Su­per­san­ka­ri­fil­mi, niin kuin mikä ta­han­sa seik­kai­lu, sei­soo tai kaa­tuu vas­ta­voi­man va­ras­sa. Tom Hidd­les­ton on hie­no näyt­te­lijä (Woo­dy Al­le­nin Mid­night In Pa­ris, Te­ren­ce Da­vie­sin tou­ko­kuus­sa en­si-il­taan tu­le­va Syvän­si­ni­nen me­ri). Sil­ti yllättää, mi­ten upea pa­his hän on Tho­rin il­keänä ve­li­puo­le­na. Lo­ki on pe­lot­ta­vam­pi ä­lynsä kuin ul­ko­muo­ton­sa vuok­si. Pää­kon­na ei me­netä jän­ni­tettään edes Hidd­les­to­nin väläy­tel­lessä puo­li­ju­ma­lan el­kei­den hu­vit­ta­via puo­lia.
Pie­nessä venäläi­sen up­see­ri­kon­nan roo­lis­sa nähdään puo­la­lai­nen kult­tioh­jaa­ja Jer­zy Sko­li­mows­ki (Deep End, Kuu­ta­mo­keik­ka, Es­sen­tial Kil­ling). Joss Whe­don ja Drew God­dard tai­ta­vat ol­la fa­ne­ja, kos­ka Sko­li­mows­kin te­kemä brit­ti­kau­hu­mys­tee­ri The Shout (1978) vi­lah­ti Ca­bin in the Wood­sis­sa­kin. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni tarjoavat upean elämyksen. Ennen kaikkea ei tule mieleenkään vaihtaa pikapikaa 2D:ksi. Kolmiulotteisuutta hyödynnetään tyylikkäästi ja toiminnan vaatimusten ehdoilla. Ensimmäinen levy on uhrattu ekstrattomalle 3D-versiolle. Toisella levyllä on 2D BD ekstrojen kanssa, joita ovat Marvelin lyhytelokuva Item 47 (11 min.), 15 min. poistettuja tai pidennettyjä kohtauksia, 4 min. epäonnistuneita otoksia ja 6 min. dokumentti. (PS)
12/09/2012
12/09/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy