Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Brave – soturi

The Brave 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1997Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 227886EAN: 6416548525419

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

In­tiaa­niur­ho on tässä ta­pauk­ses­sa ny­kypäivän al­ko­ho­li­soi­tu­nut ja um­pi­ku­jaan pää­ty­nyt per­hee­nisä, jo­ka yrittää elättää lap­siaan kaa­to­pai­kan kul­mal­la.

In­tiaa­niur­ho on tässä ta­pauk­ses­sa ny­kypäivän al­ko­ho­li­soi­tu­nut ja um­pi­ku­jaan pää­ty­nyt per­hee­nisä, jo­ka yrittää elättää lap­siaan kaa­to­pai­kan kul­mal­la. Kai­ken lisäk­si mo­ni­toi­mia­lay­ri­tys on juu­ri os­ta­mas­sa ko­ko kort­te­li. Näin ol­len kan­nat­taa ot­taa lä­hi­baa­rin vih­jeen pe­rus­teel­la löy­ty­nyt työ­tar­jous, jo­ka tuo per­heel­le 50 000 dol­la­rin al­ku­juu­ren lei­poa leipää jos­sain pa­rem­mis­sa mai­se­mis­sa.
Depp as­tuu yh­teis­kun­nal­li­ses­ti tie­dos­ta­vien näyt­te­lijöi­den oh­jaa­jik­si ha­la­ja­vien le­gen­do­jen ku­ten John Caa­sa­ve­te­sin ja Sean Pen­nin jouk­koon. Sa­maa ko­keil­lut Mar­lon Bran­do te­kee ly­hyen roo­lin elo­ku­vas­sa, mikä ker­too Dep­piin koh­dis­tu­neis­ta odo­tuk­sis­ta sentään jo 13 vuot­ta en­nen DVD-ver­sion jul­kai­sua. Ai­van huo­nos­ti hän ei pärjää. Ka­pi­ta­lis­min ää­ripään ku­vaus­ta ta­voi­tel­laan Za­rof­fin koi­rien ja Salòn hen­gessä. Lo­pun to­teu­tus on ikävä kyllä täy­sin pon­ne­ton.
Toi­nen pet­ty­mys koh­dis­tuu Ig­gy Po­pin joh­dol­la ra­ken­net­tuun soundt­rac­kiin. Spans­ki­mu­siik­ki soi hy­vin, mut­ta uu­si ka­ma tun­tuu ai­ka­moi­sel­ta treb­le-ki­du­tuk­sel­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Ei ekstroja. (PS)
15/04/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy