Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

It Chapter Two

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2019Kesto: 170 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
2160 p 2.40*
Ääniraita: Dolby Atmos TrueHD
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112751395

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Nyt on sit­ten lop­pu­tuo­mion ai­ka.

Nyt on sit­ten lop­pu­tuo­mion ai­ka. Se oli­si to­sin pitä­nyt jo ar­va­ta. Kah­teen osaan jae­tun ta­ri­nan koh­ta­lok­si koi­tuu sa­ma kuin ai­kan­sa tv-ver­siol­le: epä­ta­sai­suus.
E­del­li­nen Se, tv-tuo­tan­to, lässäh­ti lop­pu­rat­kai­sun hal­pis­hir­viöön, jo­ka muis­tut­ti muo­vai­lu­va­ha­mais­ta eks­top­las­maa. Uu­den ver­sion hyb­ris, jon­ka hir­viö ko­kee, puo­les­taan toi­mii yllättävän­kin hy­vin.
Tv-mi­ni­sar­jan hah­mois­ta vä­lit­ti, nyt sa­maa suh­det­ta ei saa­tu ai­kai­sek­si. King ku­va­si lem­peän tar­kas­ti hah­mo­jan­sa ai­na aja­tuk­sis­ta ali­ta­jun­taan saak­ka. Tämän pe­ru­si­dean ja kir­jai­li­jan kes­kei­sen tee­man uu­si elo­ku­va­ver­sio si­vuut­taa oi­keas­taan tyys­tin.
It ja Se. Step­hen King loi osu­van ni­men uran­sa par­haim­mis­toon kuu­lu­val­le teok­sel­le, vaik­ka taus­tal­la tai­si ol­la myös 1950-lu­vun ava­ruus­hyökkäyk­siä ku­vaa­va la­ji­tyyp­pi. Oli­pa ker­ran­kin help­po ras­ti myös suo­men­ta­jal­le.
Ni­mi viit­taa tie­tys­ti sii­hen, et­tei kir­jan ni­mi ole Pen­nywi­se. Hir­viötä pitää etään­nyttää, eikä sitä ha­lu­ta kut­sua ni­meltä.
Saat­toi Se ol­la myös al­ko­ho­lis­mis­ta kär­sivän kir­jai­li­jan al­ter ego, jo­ta per­he kut­sui kuin sa­vo­lai­nen isäntä vai­moaan: tuo muuan.
Tästä tu­lee mie­leen to­si­jut­tu mum­me­lis­ta, jo­ka ei sa­no tu­paan­sa saa­pu­neel­le hy­viä päi­viä, vaan tois­taa kak­si ker­taa: Hän on hän. Hän on tie­tys­ti lem­mik­ki, koi­ra, jo­ka ei tie­tenkään ol­lut mikään ideaa­liyk­silö. Ei nyt sentään hir­viö. Tämä toi­mii si­ten toi­sin­kin päin.
Mie­lellään tämän­kin siis kat­soin. Elo­ku­va herät­ti aja­tuk­sia.

Kuva & ääni

Kuva ja ääniraita toistuvat laadukkaasti UHD:nä. Ero BD-versioon, joka löytyy omalta levyltään, on poikkeuksellisen selvä. Varsinkin värisävyt moninaisissa pimeähköissä kohtauksissa toistuvat tarkemmin kuten pitääkin.

Ekstrat

Takakansi lupaa ekstroiksi ohjaajan kommenttiraitaa ja neljää dokumenttia, mutta ahkerasta etsinnästä huolimatta molempien levyjen valikoista löytyy vain tärkein eli audiocommentary. Jos kyseessä on DVD-alkuaikojen kummajainen, kätketty pääsiäismuna, niin tässä on jo kyseessä massiivinen sellainen. (PS)
10/01/2020

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy