Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

House of Cards - 1. kausi

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 674 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162305972

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kong­res­sie­dus­ta­ja Frank Un­de­rwood luu­lee ole­van­sa var­ma va­lin­ta ul­ko­mi­nis­te­rik­si au­tet­tuaan uut­ta pre­si­dent­tiä Val­koi­seen ta­loon, mut­ta huo­maa ikäväk­seen että ta­ka­huo­neen so­pi­mus on vai­vih­kaa kuo­pat­tu vir­kaa­nas­tu­jais­ten myötä.

Kong­res­sie­dus­ta­ja Frank Un­de­rwood (Ke­vin Spa­cey) luu­lee ole­van­sa var­ma va­lin­ta ul­ko­mi­nis­te­rik­si au­tet­tuaan uut­ta pre­si­dent­tiä Val­koi­seen ta­loon, mut­ta huo­maa ikäväk­seen että ta­ka­huo­neen so­pi­mus on vai­vih­kaa kuo­pat­tu vir­kaa­nas­tu­jais­ten myötä. Kiuk­kua pi­hi­sevä mies pitää kui­ten­kin po­ke­rin­sa ja aloit­taa kun­nian­hi­moi­sen mut­kik­kaan ja häikäi­lemättömän var­jo-o­pe­raa­tion, ei kos­taak­seen, vaan ju­nail­lak­seen asiat kai­kes­ta huo­li­mat­ta täy­sin oman mie­lensä mu­kai­sik­si.
Ti­laus­vi­deo­pal­ve­lu Netf­li­xin esi­kois­sar­ja on hui­kean kie­ro, ko­mean synkkä ja po­liit­ti­sis­sa kou­ke­rois­saan ve­toa­van ele­gant­ti sar­ja Was­hing­to­nin var­jo­pe­leistä. Sop­ra­no­sin ja West Win­gin ris­tey­tyk­senä ehkä hel­poim­min luon­neh­dit­ta­va sar­ja luo jän­nittävän eri­lai­sen po­lit­ti­sen jännä­rin, jo­ka pu­noo her­kul­li­sen val­tanäy­telmän ny­ky­maail­man tun­ne­tuim­man ho­vin puit­tei­siin. Was­hing­to­nin po­li­tiik­ka vä­lit­tyy kai­kes­sa ko­ros­te­tus­sa ele­gans­sis­saan lob­ba­rei­neen ja käh­mintöi­neen kou­kut­ta­va­na pa­la­pe­linä, jo­ka saa ta­ka­vuo­sien West Win­gin vai­kut­ta­maan las­ten­tar­han leik­ki­pi­hal­ta ja Sop­ra­no­sin­kin pik­ku­puu­has­te­lul­ta.
Po­li­tiit­kan vas­ta­pai­nok­si — tai oi­keas­taan sen erot­ta­mat­to­mak­si osak­si — sar­ja luo jän­nittävän ih­mis­suh­de­pi­rue­tin, jo­hon kuu­luu kong­res­sie­dus­ta­jien ja Val­koi­sen ta­lon lisäk­si Un­de­rwoo­din vai­mo (hy­vin vah­van roo­lin vetävä Ro­bin Wright), jouk­ko toi­mit­ta­jia, kä­ty­reitä, os­tet­tu­ja mie­hiä, mak­set­tu­ja nai­sia, ay-mie­hiä, ex-ra­kas­ta­jia, nuo­ruu­den ihas­tuk­sia ja kaik­kea muu­ta maan ja tai­vaan vä­liltä. Tuh­ti draa­ma ei kil­pai­le jän­ni­tyk­sen kans­sa huo­mios­ta vaan ni­vou­tuu huo­maa­mat­ta osak­si yhtä suur­ta ris­ti­ret­keä.
Ke­vin Spa­ceyn ja Ro­bin Wrigh­tin vetämä näyt­te­lijä­kaar­ti an­sait­see kaik­ki su­per­la­tii­vit osal­leen, sillä siinä mää­rin eläväs­ti ja vi­vah­teik­kaas­ti hah­mot pon­nis­ta­vat ruu­dul­ta kat­so­jan ihol­le. Edes Spa­ceyn hah­mon ajoit­tai­nen ka­me­ral­le pu­hu­mi­nen ei hait­taa ta­pah­tu­miin up­po­tu­mis­ta, päin­vas­toin. Osa kun­nias­ta täy­tyy an­taa myös osaa­vil­le oh­jaa­jil­le, joi­den ri­vistä löy­tyy tut­tu­ja ni­miä elo­ku­va­puo­lel­ta ja mm. sar­jo­jen Sop­ra­nos ja Boar­dwalk Em­pi­re taus­toil­ta.
Sar­ja poh­jau­tuu it­se­kin po­li­tii­kas­sa toi­mi­neen eng­lan­ti­lai­sen Mic­hael Dobb­sin sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin (1989) ja sen poh­jal­ta teh­tyyn brit­ti­sar­jaan (1990).

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva näyttää yhtä hyvältä kuin alunperin Netflixiltä verkon yli katseltuna, joten Blu-ray ei tunnu mullistavan tilannetta millään tavoin. Komeasti kuvattu ja viimeisen päälle huoliteltu kuva edustaa parasta tasoa, mitä television puolella on nähty sitten HBO:n John Adamsin. Hillitty, mutta hienosti läsnäolon tuntua ja jännitystä ruokkiva ääniraita on sekin hyvin tehtäviensä tasalla. Ekstroja levyille ei ole eksynyt. Pieniä risuja täytyy antaa hieman epäkätevästä pahvikotelosta ja jaksojen valintaan tarpeettoman kömpelöstä valikkosuunnittelusta. (IJ)
11/08/2013

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy