Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Les derniers jours de Pompei

Gli ultimi giorni di Pompei 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1959Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: Studio CanalKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
  EAN: 3530941028865

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Studio Canal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pom­pei­jin vii­mei­set päivät on Ro­dok­sen ko­los­sin si­sar­teos mo­nin ta­voin.

Pom­pei­jin vii­mei­set päivät on Ro­dok­sen ko­los­sin si­sar­teos mo­nin ta­voin. Ser­gio Leo­ne ja­koi vielä oh­jaa­jan­tuo­lin, kos­ka jou­tui paik­kaa­maan sai­ras­tu­nut­ta Ma­rio Bon­nar­dia, kai­ke­ti mil­tei ko­ko­naan.
Tuo­tan­to­ko­neis­tos­sa oli pal­jon sa­maa vä­keä kuin pa­ri vuot­ta myö­hem­min elo­ku­vas­sa Tais­te­lu Ro­dok­ses­ta. Mo­ni tuo­tan­to­tii­mistä tu­li tun­ne­tuk­si ita­lia­lais­ten mo­ni­nai­sis­sa la­ji­tyy­peissä (Cor­buc­ci, tuot­ta­ja Ful­ci) seu­raa­vil­la vuo­si­kym­me­nillä, mut­ta näyt­te­lijät­rion Ree­ves, Kauf­man ja Rey jäl­keen mo­ni kol­le­gois­ta su­kel­si unoh­duk­siin ai­na­kin poh­jois­suo­ma­lai­sit­tain kat­sot­tu­na.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu brit­tiläi­sen Bu­lwer-Lyt­to­nin ro­maa­niin. Se edus­taa tyy­pil­listä kris­til­listä pro­pa­gan­daa, jo­ka vil­lit­si viih­de­ro­maa­ne­ja 1900-lu­vun tait­tees­sa (Quo Va­dis?, Ben-Hur). Mykkäe­lo­ku­vien ai­ka­kau­del­la näitä sit­ten in­nol­la fil­mat­tiin. Roo­ma­lais­ten bru­taa­lit aree­nat vuo­si­vat kris­ti­kan­san ver­ta, ja yleisö vil­liin­tyi. Täy­tyy kui­ten­kin myöntää la­ji­tyy­pin kun­niak­si, että se vi­rit­ti 1940-1960 –­lu­vuil­la esi­mer­kik­si Mi­ka Wal­ta­rin te­kemään hie­no­ja, to­sin it­seään tois­ta­via his­to­rial­li­sia ro­maa­ne­ja.
Leo­nen kä­denjäl­ki nä­kyy vielä ai­ka etäältä, mut­ta dra­ma­tur­gia tun­tuu toi­mi­van, kos­ka elo­ku­va ei pitkäs­tytä. On­han ky­seessä yk­si län­si­mai­sen ih­mi­sen ko­ke­mia hur­jim­pia luon­non­mul­lis­tuk­sia.
Jos efek­tit on­nis­tui­vat ai­kaan­sa suh­teu­tet­tu­na, nii­hin pitää myös lu­kea Ste­ve Ree­ve­sin fy­siik­ka. Elo­ku­va peit­toaa ai­na­kin hä­nen Her­cu­les-e­lo­ku­van­sa.
Oi­keas­taan vain ih­meel­li­ses­ti töksähtävä lop­pu­rat­kai­su tun­tuu kau­neus­vir­heeltä. Täh­distä kan­nat­taa muis­taa, että ne on an­net­tu la­ji­tyy­pin sisällä.
Suo­sit­te­len käyn­tiä Pom­pei­jis­sa, jos on vähäänkään an­tii­kis­ta kiin­nos­tu­nut. En­nen tai jäl­keen elo­ku­vaa, se on ai­ka mie­len­kiin­toi­nen ko­ke­mus. It­se vie­rai­lin tu­tus­tu­mas­sa Mast­ro­be­rar­di­non an­tii­kin ajan tyy­liin vil­jel­miin köynnök­siin syk­syllä 2014 ja muu­ten­kin vai­ku­tuin pai­kas­ta suu­res­ti ku­ten niin mo­ni aiem­min en­nen mi­nua.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on rakeinen ja hieman epävakaa. Ääniraita soi selkeästi. Vaikka kyseessä on ranskalaisen Peplum Collection –sarjan levy, tällä kertaa voi valita myös englanninkielisen dubbauksen. Alkuperäistä italialaista ääniraitaa ei löydy, ikävä kyllä. Kuvatekstit ovat vain ranskaksi. Ekstroissa 6 min. historiikki peplum-lajityypistä ja Leonen sekä Reevesin filmografiat. (PS)
18/08/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy