Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Jekyll - kaksi elämää - 1. kausi

Jekyll - Season 1 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 311 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 1.79
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 207410EAN: 7321944027766

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

K­las­si­kois­ta on mo­nek­si.

K­las­si­kois­ta on mo­nek­si. Var­sin­kin Ro­bert Louis Ste­ven­so­nin po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin kaa­no­nin läh­temättömäs­ti jää­neesssä ro­maa­nis­sa Toh­to­ri Je­kyll ja Mr. Hy­de (St­ran­ge Ca­se of Dr. Je­kyll and Mr. Hy­de, 1886). BBC vei ta­ri­nan taus­tak­si vuo­den 2007 Lon­too­seen, missä Je­kyl­lin vii­mei­nen jäl­keläi­nen on teh­nyt so­pi­muk­sen huo­nom­man puo­lis­kon­sa kans­sa suo­jel­lak­seen vai­moaan ja kah­ta las­taan. Sa­la­peräi­nen or­ga­ni­saa­tio seu­raa her­keämättä miestä/­mie­hiä hyö­dyntääk­seen yli­luon­nol­lis­ta voi­maa pa­huu­den pal­ve­luk­ses­sa.
Ja­mes Nes­bitt te­kee upean kak­sois­roo­lin em­paat­ti­se­na toh­to­ri­na ja sar­do­ni­se­na Hy­de­na. Toi­vot­ta­vas­ti toi­nen tuo­tan­to­kau­si ei jää vain haa­veek­si. Lop­put­vis­ti on tyy­dyttävä ja yllättävä, mut­ta an­taa viit­teitä jat­kos­ta­kin. Tämä on pe­rin har­vi­nais­ta ny­kypäivän yli­luon­nol­li­sis­sa tv-sar­jois­sa, joi­den tun­tuu ole­van mah­do­ton­ta kek­siä kym­me­nien tun­tien ajan mu­ka­na kou­ku­te­tul­le kat­so­jal­le tyy­dyttävää lop­pu­rat­kai­sua..

Kuva, ääni & ekstrat

Tv:n tarjoamaan kuvaan ja äänen verrattuna suorastaan laadukas audiovisuaalinen anti. Kolme levyä, ensimmäisen kauden kuusi jaksoa. Ei ekstroja. (PS)
07/04/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy