Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

The Matrix

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1999Kesto: 136 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
2160 p 2.41*
Ääniraita: Dolby Atmos TrueHD
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
VET: 101263EAN: 7340112744151

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Har­va mo­der­ni elo­ku­va ai­heut­taa nos­tal­gi­sia vä­rinöitä al­le 20 iässä.

Har­va mo­der­ni elo­ku­va ai­heut­taa nos­tal­gi­sia vä­rinöitä al­le 20 iässä. Ko­ke­mus on kui­ten­kin ai­na ajas­saan ja ko­ki­jan elämän­ti­lan­tees­sa kiin­ni. Kat­soin Mat­ri­xin poi­kie­ni kans­sa. Myös elo­ku­vaa­ja Jou­ko Seppälä in­tou­tui tuo­reel­taan ih­met­te­lemään tek­ni­siä in­no­vaa­tioi­ta.
Täy­tyy myöntää, että elo­ku­va on kestä­nyt ai­kaa siir­tyessään 4K-ai­ka­kau­del­le. Pal­jon pa­rem­min kuin osa­sin odot­taa. Hie­man to­sin mei­na­sin kyykähtää rei­lun tun­nin koh­dal­la, mut­ta toi­min­ta vei oi­kea-ai­kai­ses­ti taas mu­kaan­sa.
T­he Mat­rix am­men­taa men­neestä ma­te­riaa­lis­ta ja yh­distää sen omak­si syn­tee­sik­seen, mm. osin keh­nois­ta­kin kei­no­to­del­li­suu­se­lo­ku­van edelläkä­vijöistä (T­ron, Lawn­mo­ver Man, St­ran­ge Days, Brains­torm), itä­mai­sis­ta kung­fu-e­lo­ku­vis­ta, Uu­des­ta tes­ta­men­tis­ta ja Lii­sas­ta Ih­me­maas­sa.
Ai­na­kin vir­tuaa­li­maail­maa ku­vaa­vat esi­ku­van­sa Mat­rix peit­toaa men­nen tul­len. Elo­ku­val­li­ses­ti tätä voi kri­ti­soi­da siitä syystä, että mo­net kung­fu-e­lo­ku­vien har­ras­ta­jat pitävät ko­reog­ra­fiaa al­keel­li­se­na. Mat­ri­xin etu on kui­ten­kin siinä, et­tei edes elo­ku­van alus­sa tietämätön kat­so­ja pidä sei­nillä kä­ve­le­mistä tai kym­me­nien met­rien loik­kia ta­lo­jen ka­toil­la mah­dot­to­mi­na. Tyy­tyy vain ih­met­te­lemään ja odot­ta­maan tie­toa, mistä kaik­ki joh­tuu.
Juo­nel­li­ses­ti on­tuu eni­ten pää­hen­kilön no­pea alis­tu­mi­nen to­del­li­suu­del­le. Ku­ka us­koo näin no­peas­ti ko­ko ku­lu­neen elämänsä ol­leen vir­tuaa­li­har­haa tie­tojär­jes­telmässä? Myös vä­ki­val­lan oi­keu­tus puut­tuu. San­ka­rit tap­pa­vat kym­me­niä po­lii­se­ja eli ta­val­li­sia ih­mi­siä pitkät ta­kit hul­mu­ten. Aja­tus joh­taa äk­kiä to­del­li­suu­teen ja jenk­kien (ja Suo­men) kou­lu­mur­hiin. Sil­loi­siin ja nä­kyi­siin.
Nyt­tem­min al­kaa tun­tua, että elo­ku­va mat­kii kaik­kein eni­ten Pla­to­nin luo­la­ver­taus­ta, jos­sa ih­mi­set elävät pi­mey­dessä näh­den vain tois­ten­sa var­jot.
E­fek­ti­puo­lel­la te­kijät luot­ta­vat in­no­vaa­tioon, jo­ka to­teu­te­taan koh­taus­ta kiertävällä ka­me­rajär­jes­telmällä. Myös hi­das­te­tuil­la luo­deil­la to­teu­te­tut koh­tauk­set ovat hie­no­ja. Mut­ta van­ho­ja­kaan kons­te­ja ei ole unoh­det­tu: vai­je­rei­ta tar­vi­taan, jot­ta hah­mot pää­sevät lei­ju­maan. Ko­ko­nai­suus oli kui­ten­kin ai­koi­naan hä­kel­lyttävä. Ja toi­mi­va edel­leen­kin.
E­lo­ku­vas­sa vi­lah­te­lee eli­mel­li­senä osa­na No­kian ba­naa­ni­mal­li, mikä ai­na­kin suo­ma­lai­sis­sa herättää pal­jon aja­tuk­sia.

Kuva & ääni

UHD on armoton. Varsinkin alkupään pimeiden kohtausten rakeisuus suorastaan syöksyy silmille. Päähenkilöiden ihohuokoset erottuvat perin tarkasti. Musta on pikimustaa.

Ekstrat

Levyllä on kolme levyä, 4K, BD ja ekstralevy. Ekstrat ovat pääosin tuttuja. Neljä kommenttiraitaa (introlla) jaettiin jo aikoinaan hauskalla tavalla filosofien, kriitikoiden, tekijöiden ja musiikin kesken. Dokumentteja on kaikkiaan 184 minuuttia. Musiikkia on kaikkiaa 195 min, peräti 41 biisiä omana kokonaisuuteen. Marilyn Mansonin musiikkivideo kalpenee rinnalla. Lisäksi mukana on traileri, tiiseri ja tv-mainokset. (PS)
03/06/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy